Nyheter

Paroc Panel System klimatoptimerar sina väggpaneler

Paroc Panel System kan nu erbjuda väggpaneler med betydligt lägre klimatavtryck tack vare återvunnen stålråvara samt förnyelsebar energi i produktionen av såväl stenull och stål som paneler. Produkternas klimatprestanda har verifierats i en miljövarudeklaration (EPD).

Paroc Panel Systems sandwichpaneler för inner- och ytterväggar används i exempelvis lager- och logistikfastigheter, idrottshallar och industribyggnader. Nu kan panelerna även fås i återvunnet stål producerat med förnyelsebar energi, vilket ger betydligt lägre koldioxidavtryck utan att påverka övriga produktegenskaper. För paneltyp AST L LEC* med en tjocklek på 200 mm och U-värde 0,18 blir besparingen hela 42 procent jämfört med traditionella väggpaneler, räknat i kilo CO2e/m2 för modul A1-A3. Värdena har verifierats i en tredjepartsgranskad EPD som är registrerad hos EPD-Norge.

– Just nu verkar vi vara den enda tillverkaren som kan erbjuda väggpaneler med så här lågt koldioxidavtryck och styrka det med EPD:er. Detta är ett led i vårt hållbarhetsprogram Planet Passionate med syfte att minska klimatpåverkan från den byggda miljön, öka cirkulariteten och skydda naturen. Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra tillverkningsprocesser och produkter mer hållbara med målet att nå netto noll koldioxidutsläpp till 2030, säger Eric Henningsson, teknisk chef Paroc Panel System.

Förnyelsebar energi i produktionen

Paroc Panel System är certifierade enligt BES 6001, vilket innebär att ingående material har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt. Väggpanelerna tillverkas i företagets fabrik strax söder om Åbo i Finland som drivs med förnyelsebar energi från en lokal elleverantör tillsammans med egna solceller. Överskottsvärmen från produktionen lagras genom bergvärme och används för uppvärmning av lokalerna under vinterhalvåret. Stenullen som används i panelerna tillverkas av en leverantör på samma fabriksområde som använder elektrisk smältning och förnyelsebar energi, vilket minimerar transporter och koldioxidutsläpp.

BIM-modeller med CO2-beräknare

För att underlätta för arkitekter och konsulter har Paroc Panel System tagit fram BIM-modeller med CO2-beräknare för samtliga väggpaneler på hemsidan. Dessutom erbjuds återvinning av spillmaterial från byggarbetsplatsen genom ett samarbete med Stena Recycling.

– Vi vill hjälpa våra kunder att uppnå sina miljö- och klimatmål. Det kommer bli ännu viktigare när det införs gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, vilket kan ske redan 2025. Vi ser även att de ekonomiska incitamenten ökar eftersom byggnaders klimatprestanda får allt större betydelse vid finansiering och fastighetsvärdering, avslutar Eric Henningsson.

*LEC – Lower Embodied Carbon Solutions. AST L LEC 200 mm ger 18,1 kg CO2e/m².
www.epd-norge.no