Nyheter

BREEAM-certifiering av Häggviks handelsplats

I Häggvik norr om Stockholm har byggherren Alma Property Partners, efter rivning av befintligt kontorshus och merparten av hallbyggnad, uppfört en ny handelsplats.

Den färdiga handelsplatsen innehåller cirka 30000 kvm ”volymhandel” (cirka tio större lokaler för försäljning av livsmedel och detaljhandel) samt gym. Totalentreprenör för projektet har varit Betonmast.

Fastigheten har certifierats enligt BREEAM-SE, version 2017, med nivå Excellent.

På bilden: Projektet siktade inledningsvis mot nivån Very Good men genom att man under pågående projekt skruvade på miljökraven, som att bland annat investera i solceller, kunde projektet nå en högre nivå, nämligen Excellent.