Nyheter

Plug-in containrar renar vatten från PFAS och metaller

Miljöteknikföretaget Chromafora har utvecklat två patenterade metoder för att rena förorenat vatten från tungmetaller och PFAS. Med deras teknik kan även värdefulla metaller återvinnas ur vattnet. I ett samarbete med Containertjänst utvecklas containerlösningar för att enkelt och snabbt kunna etablera reningssystemen vid exempelvis återvinningsanläggningar där lakvatten ska renas.

Chromaforas reningsteknik används idag främst vid återvinningsanläggningar där förorenat lakvatten kräver rening. Selpaxt är ett system som med hjälp av kemikalier och membranfiltrering fångar och skiljer ut PFAS ur det förorenade vattnet.

Förekomsten av PFAS i miljön är ett stort och växande problem både i Sverige och i Europa. Därför ser Chromafora stora tillväxtmöjligheter för sina reningsmetoder.

– Selpaxtmetoden fångar både långa och korta PFAS-ämnen med unik effektivitet. När PFAS renas med traditionella metoder som omvänd osmos (RO) eller aktivt kol blir restavfallet upp till 25 procent, som sedan måste destrueras och det kostar mycket pengar. Med vårt system blir restavfallet endast cirka 0,1 procent, förklarar Mats Berggren som är Supply Chain och Quality manager på Chromafora.

Selmextmetoden är en annan teknik som med selektiva egenskaper avgiftar förorenat vatten från tungmetaller. Metoden kan fånga upp 99 procent av enskilda metaller som sedan kan återvinnas.

– Systemet har utvärderats för många olika metaller. Mest framgångsrikt är det med zink och arsenik samt bly och kadmium, vilka är vanliga ämnen för vattenrening. Det vi fokuserar på nu med våra metoder är att ta bort skadliga PFAS-ämnen och tungmetaller ur vattnet.

Mobila reningscontainrar

Chromaforas reningssystem är utvecklade och konstruerade så att de kan byggas upp i containrar. Detta för att enkelt kunna köras ut till svårtillgängliga områden som deponier.

– Etableringskostnaden blir lägre och du får större flexibilitet än om utrustningen skulle installeras i en fast byggnad. När containern med våra system anländer, kan den direkt kopplas in i anläggningens lakvattensystem och börja rena vattnet från PFAS och tungmetaller, berättar Mats Berggren.

Chromafora tillhandahåller reningscontainrarna och sköter driften av maskinerna åt kunderna. Vilken utrustning som monteras i en container beror på vad den aktuella kunden vill ta bort ur sitt förorenade vatten. Containertjänst tillhandahåller containers till delar av maskinparken, vilka inreds med isolering, el, belysning, värme och fläktar. Sedan skickas containern till Chromaforas leverantörer som monterar de maskiner som processen kräver.

Kundanpassas efter behov

Mats Berggren gillar att samarbeta med Containertjänst eftersom de inte enbart levererar containrar utan även är delaktiga i utvecklingen för att få fram olika konceptlösningar för olika containerbehov.

– Robert Johansson på Containertjänst och jag pratar ständigt om hur containrarna kan utrustas för att passa olika behov. Vi kommer med kravspecifikationer och dom utvecklar tankar kring hur det kan lösas. De är serviceinriktade, flexibla och lösningsorienterade. Det känns fint att kunna bidra med lösningar som är bra för miljön, säger Mats Berggren.

På bilden: Chromafora använder mobila reningscontainrar för att ta bort skadliga PFAS-ämnen och tungmetaller ur lakvatten vid återvinningsanläggningar

Bild: Chromafora