Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är enkelt att certifiera i och är kostnadseffektivt. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek, och har tre olika betyg: Guld, Silver och Brons.

Alla Miljöbyggnadscertifieringar granskas och godkänns av en tredje part. Detta innebär att varje ansökan granskas av oberoende specialister som säkerställer att byggnaden uppfyller Miljöbyggnads krav.

Fastighetsägare som vill certifiera sin byggnad rekommenderas att anlita en certifierad Miljöbyggnadssamordnare för sitt projekt. Dessa personer har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar, vet vilka indikatorer som ska analyseras, och vad som ska redovisas och bedömas. Att ha en certifierad miljöbyggsamordnare i sitt projekt är starkt rekommenderat för att certifieringsprocessen ska vara så enkel som möjligt.

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Den senaste versionen av systemet är Miljöbyggnad 3.1.

Brons

Brons är den första nivån av certifiering, för att få det så räcker det med att följa lagkrav eller existerande rekommendationer. Men bygger man en Miljöbyggnad så innebär det att vi kommer gå igenom att man verkligt gjort detta. Det ger en trygghet att någon har kollat att den här byggnaden uppfyller alla krav och regler.

Silver

Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden.

Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Guld

Guld är en hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få. Kraven som ställs är höga, till exempel tillåts inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav.

För att nå upp till Guld behöver det säkerställas ytterligare att innemiljön är mycket bra, något som görs genom mätningar eller genom att tillfråga de som bor eller jobbar i byggnaden om vad de tycker om innemiljön.

Källa: Sweden Green Buliding Council