BREEAM-SE

Med BREEAM-SE går det att certifiera enligt svenska regler och standarder, men samtidigt få en byggnad som går att jämföra internationellt. Certifieringen ställer hårda krav, som skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö och som också innebär en bättre investering.

Med en certifiering i BREEAM-SE kan en fastighet jämföras på en internationell marknad och både internationella och svenska investerare anser att detta ger ett högre värde.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden sedan 2013. Den svenska versionen, BREEAM-SE, är den version av BREEAM som används på den svenska marknaden. Den aktuella versionen är BREEAM-SE 2017.

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå. Genom BREEAM-SE:s betygsnivåer kan prestandan för en byggnad jämföras med andra BREEAM-SE-bedömda byggnader av samma typ, samt med hållbarhetsprestandan för ett byggnadsbestånd.

Betygsnivåer för BREEAM-SE:

OUTSTANDING ≥ 85%
EXCELLENT ≥ 70%
VERY GOOD ≥ 55%
GOOD ≥ 45%
PASS ≥ 30%
UNCLASSIFIED < 30%

Källa: Sweden Green Building Council