Nyheter

Eastnines fastighet erhåller BREEAM Outstanding-certifiering

Eastnines fastighet S7-1 i Vilnius har erhållit miljöcertifieringen Outstanding enligt BREEAM In-Use. S7-1 blir därmed den andra byggnaden i Baltikum att uppnå högsta nivån inom BREEAM.

BREEAM In-Use certifiering används på befintliga byggnader, till skillnad från New Construction som avser nya byggnader. BREEAM In-Use är en miljöbedömningsmetod som gör det möjligt för fastighetsinvesterare, ägare och förvaltare att definiera och driva hållbara förbättringar av sina byggnaders driftsprestanda.

BREEAM ger jämförelse av och garantier för hållbarhet avseende alla byggnadstyper. Betyget för S7-1 avser bedömning av fastighetens prestanda. Certifieringen gäller i tre år fram till oktober 2024. När fastigheten färdigställdes 2017 erhöll den certifieringen BREEAM New Construction Excellent. Det finns för närvarande bara en ytterligare byggnad i Baltikum med certifieringen BREEAM In-Use Outstanding.

På bilden: S7-1 i Vilnius erhöll certifieringarna BREEAM New Construction Excellent och BREEAM In-Use Outstanding.