Nyheter

HSB får ny hållbarhetschef

HSB Riksförbund anställer Louise Wall som ny hållbarhetschef. Hon kommer närmast från NCC, där hon varit hållbarhetsspecialist och gruppchef.

Louise Wall har en bakgrund på NCC Building där hon arbetat i sju år. De senaste åren som gruppchef för ett team på nio specialister. Innan dess var hon miljökonsult på Cowi. Louise Wall har en examen i miljövetenskap från Linköpings universitet och Newcastle University Australia.

– Jag ser verkligen fram emot att axla rollen som hållbarhetschef för HSB Riksförbund. Att HSB är en organisation med höga hållbarhetsambitioner gör det extra intressant att få ta vid och tillsammans med organisationen fortsätta driva hållbarhetsarbetet, säger Louise Wall.

HSB har höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Nyligen beslutade förbundsstyrelsen att HSB ska ha netto-noll klimatpåverkan 2040 genom hela värdekedjan. HSB ska även vara en ledande aktör i utvecklingen av hållbara tjänster inom boende och hushålla med begränsade naturresurser. HSBs mål är att vara en viktig aktör för det hållbara samhället, spegla samhällets mångfald samt bidra till att skapa trygghet.

– Med Louise Walls mångåriga bakgrund från bostadsbranschen och specialist inom hållbarhet är jag övertygad om att hon blir en stor tillgång för hela HSB. HSBs hållbarhetsarbete är högt prioriterat och med Louise Wall kan det arbetet fortsätta att utvecklas, säger André Johansson, marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund.

Louise Wall börjar anställningen som hållbarhetschef på HSB Riksförbund den 1 juli 2022. Hon kommer att ingå i avdelningen Kommunikation och opinion på HSB Riksförbund.