Nyheter

Innovationsprogram vid Christian Krohgs gata i Oslo

Ett mönsterprojekt i FutureBuilts regi ska minska utsläppen av växthusgaser för byggnader och tätorter i ett livscykelperspektiv, både i byggskede och drift.

Christian Krohgs gate 2 blir genom sitt innovationsprogram ett mönsterprojekt och ett spjutspetsprojekt med sikte på klimatvänligt byggande, transformation och återanvändning, med särskilt fokus på fyra teman: «bevarande som attraktion», «cirkulär bebyggelse», «klimatanpassad ytvattenhantering» och «social hållbarhet».

Detta skapar en unik miljö i huvudstaden, men möter också kommunfullmäktigeförklaringen och regeringens miljöpolicy, inklusive ökad återanvändning av äldre byggnader.

På bilden: I samarbete med bland andra FutureBuilt ska det skapas en attraktiv fastighet som öppnar upp mot Akerselva och är banbrytande och exemplarisk.