Nyheter

NCC bygger Granåsens Idrottpark åt Trondheim kommun

NCC och Trondheim kommun har tecknat avtal om att bygga nya Granåsens Idrottspark i Trondheim. Under en inledande fas har parterna tillsammans arbetat fram lämpliga tekniska lösningar och planer för en optimal genomförandefas. Ordervärdet uppgår till cirka 470 Mkr.

Projektet omfattar tillbyggnad, förbättringar och nybyggnationer vid de båda hoppbackarna, ny skidskyttearena, ny skidbro, nytt domarhus, nya läktare, ny arena med skjutbana integrerad med läktare, ny sittlift samt markarbete i anslutning till backar och tillfartsvägar.

I planeringsfasen har NCC i stor utsträckning använt digitala verktyg och 3D-modeller i kommunikationen inom projektorganisationen och med externa parter, såsom lokala, nationella och internationella backhoppningsorganisationer, i syfte att ge alla intressenter en samstämmig bild av projektet.

Bildtext: Granåsens idrottspark. I planeringsfasen har NCC i stor utsträckning använt digitala verktyg och 3D-modeller.