Nyheter

Nybyggnad i Högsbo, Göteborg

Projekt Flatås Alléer ligger i stadsdelen Högsbo alldeles i utkanten av stadens centrum.

Hela projektet projekteras och byggs för att kunna hålla en mycket låg energiförbrukning. Ambitionen är att klara kravet för passivhusstandard.

Detta medverkar till låga energikostnader och mindre klimatpåverkan, vilket följer Lejonstadens vision om ett klimatsmart tänk som företaget eftersträvar i samtliga projekt. Bostäderna kommer att upplåtas både som både bostadsrätter och hyresrätter.

På bilden: Bostadsrätterna är utformade för unga vuxna och består av mindre och väldigt yteffektiva lägenheter. Unga vuxna innebär ålderskategorin 18-35 år.