Nyheter

Så ska EU:s taxonomi värderas

Nu är fastighetsbranschen överens i en långdragen fråga om hur energiprestanda ska räknas ut enligt EU:s taxonomi. Med hjälp av en konsult har branschorganisationen Fastighetsägarna gjort uträkningar baserat på aktuella energideklarationer och på så sätt tagit fram ett gränsvärde.

Byggnader som klassas som hållbara i taxonomin ska tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet uttryckt som primärenergital.

Det skriver Fastighetsnytt, med hänvisning till Aktuell Hållbarhet:

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/taxonomi/fastighetsbranschen-overens-om-svenska-taxonomigransvarden-for-byggnader/

Taxonomin ska uppmuntra till gröna investeringar.

– Nu kan investerare och fastighetsägare jämföra energiprestanda hos byggnader. Om byggnaderna tillhör topp 15 så kan de finansieras med grön finansiering enligt EU-taxonomin, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, enligt Fastighetsnytt.

Taxonomin är en del av EU:s satsning kring gröna investeringar och en viktig del i ambitionen att uppnå unionens klimatmål.

Läs mer om taxonomin utifrån SBP:s verksamhetsramar här:

https://www.sbp.se/faq/taxonomin-viktigt-for-svenska-foretag

Läs mer om taxonomin på regeringens hemsida här:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/

På bilden: Taxonomin ska uppmuntra bolag att satsa på hållbarhet enligt vissa kriterier och skapa gemensamma definitioner om vad som är hållbart

Foto: Kjell-Arne Larsson