Nyheter

Sveriges enda bostadsområde som är certifierat med tre miljömärkningar

Assemblin har bidragit med innovativa och effektiva VS-lösningar, som är en del i att området blivit certifierat enligt Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12.

Eko-logi är Sveriges enda bostadsområde som är certifierat enligt alla dessa tre märkningar. Området fick dessutom SABO:s Hållbarhetspris 2017, och räknas som ett av landets mest hållbara bostadsområden.

Historien om Eko-logi inleddes år 2014 då byggherren, Skövdebostäder, beslutade att satsa på detta bostadsområde med hållbarhet och ekologi i fokus. Det ligger i anslutning till Aspö gård med stora kultur- och naturvärden samt närhet till verksamheter med olika djur för bostadsbolagets hyresgäster.

– Vi kände att detta natursköna område med fina platser för fritidsverksamhet och rekreation krävde en miljöprofil. Dessutom ville vi testa och utvärdera olika lösningar för hållbart boende, att använda i kommande nyproduktion och i vårt befintliga bestånd, berättar Sebastian Karlström, byggprojektledare för Eko-logi på Skövdebostäder.

– För att verifiera att det vi bygger i Eko-logi verkligen är miljövänligt, valde vi certifiering enligt Svanen, Miljöbyggnad Guld och FEBY12. Då får vi en saklig bedömning av en tredje part att vi verkligen uppnår de kriterier vi siktar på. 
De höga kraven på hållbarhet och tre olika miljöcertifieringar innebar att Assemblin behövde ta fram extremt energisnåla lösningar och hitta de mest resurseffektiva materialvalen.

På bilden: Energilösningarna baseras på en kombination av solceller, luft-vattenvärmepumpar, värmeåtervinning från spillvatten och en del fjärrvärme. Dessutom valdes rör med extra effektiv isolering för att minimera värmeförluster.