Nyheter

Uponor Combi Port lägenhetscentral minskar energiförlusterna med 30 procent

Svenska bostäder blir allt mer energieffektiva men tekniken för uppvärmning och distribution av tappvarmvatten har inte hängt med och orsakar stora energiförluster. Nu lanserar Uponor Combi Port lägenhetscentral som kan minska förlusterna med upp till 30 procent.

– Bygg- och fastighetsbranschen kan äntligen överge den problematiska VVC-kretsen i källaren och istället låta varmvattnet värmas i varje enskilt hushåll, säger Joakim Rydholm, affärsutvecklare för prefab på Uponor.

Sverige har traditionellt förlitat sig på en central uppvärmning av varmvatten i bostäder. Men i takt med att energieffektiviteten i nya bostäder ökar står systemen för varmvattencirkulation, VVC, för en allt större andel av energiförlusterna.

– Tekniken är densamma som för femtio år sedan. Vi bygger värmesystem i hus som om vi fortfarande eldade med olja och varmvattenberedning som om legionella inte fanns, säger Sven Werner, professor i energiteknik, som förordar en övergång till decentraliserade system.Se filmen om skiftet till decentraliserade system.

Intåget av decentraliserade system för uppvärmning av tappvatten i bostadshus innebär ett historiskt teknikskifte för den svenska bygg- och fastighetsbranschen och blir ett av de största miljökliven som tagits sedan 1950-talet.

I linje med byggkoncernernas nya klimatbonus

Teknikskiftet sammanfaller med att stora byggkoncerner som Skanska inför klimatbonus, där prestation i hållbarhetsfrågor, som till exempel nya lösningar inom energi- och vatteneffektivitet, kopplas till ersättning för hundratals chefer.

– Byggbranschen har två problem: dålig kvalitet och kraftiga kostnadsökningar. Då räcker det inte att bygga för att uppfylla ett regelverk, vi måste tänka nytt. Det är därför vi vill ha med Uponors nya system i de fastigheter vi utvecklar, säger Torsten Kai-Larsen, en av pionjärerna inom svensk bostadsutveckling som valt Uponors decentraliserade system.

Energibesparing på upp till trettio procent

Uponor blir först i Sverige med att erbjuda ett system som gör det möjligt att värma upp tappvattnet i varje enskild lägenhet istället för centralt i fastigheten.

Med Uponor Combi Port lägenhetscentral behövs ingen VVC, vilket ger energibesparingar på upp till trettio procent av den totala energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten.

– Det är nyckeln för att komma ner i systemtemperatur, spara energi och kunna använda fjärrvärme som produceras av förnyelsebar energi eller spillvärme. För kunden innebär det fräscht kallvatten till lägenheten, som värms upp på ett par sekunder, säger Joakim Rydholm, affärsutvecklare för prefab på Uponor.

Tre rör istället för fem

Ett decentraliserat system har tre stamledningar i stället för fem som i ett traditionellt system. Färre rör gör att materialförbrukningen minskar och det påverkar även installations- och byggtiden positivt.

– Med fyrtio procent färre rör och maximalt prefabricerade enheter kan installationstiden minska med cirka trettio procent jämfört med en traditionell installation, säger Joakim Rydholm.


Hittills har Uponor installerat över 300 000 system med lägenhetscentraler runt om i Europa. I Sverige lanserades systemet på Nordbygg.

De första leveranserna till sker under hösten.