Nyheter

Framtidens fastighetstekniker utbildas i HSB Living Lab

Fastigheter blir allt mer energieffektiva, resurssnåla och smarta. Samtidigt blir de också mer komplexa. För att fastighetssystem ska nå sin fulla potential behövs inte bara investeringar i ny teknik utan samtidigt kompetenshöjning av fastighetspersonal. Detta har man konstaterat bland annat i HSB Living Lab. Som ett svar på det startar HSB nu utbildningen ”Från fastighetsskötare till fastighetstekniker” i HSB Living Lab för att möta ökade kompetenskrav.

Den tekniska utvecklingen går i rekordfart och nya innovativa tekniksystem ökar förutsättningarna för energieffektiva och hållbara byggnader. Det som ofta glöms bort är att för att dessa system ska nå sin fulla potential krävs att den personal som sköter dem har både bredd och spets när det kommer till att hantera den nya tekniken.

– Vi arbetar i en digital tid som är mycket snabbföränderlig och det ställer nya krav på vår verksamhet. Med den här utbildningen vill vi hjälpa våra medarbetare att utvecklas och ge dem kunskap för att utföra uppdrag i allt mer krävande miljöer, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef Bygg och fastighet och tf Förvaltningschef på HSB Göteborg.

Kompetenshöjning behövs

Inom fastighetssektorn innebär det här en ökad efterfrågan på tekniker, driftspersonal och fastighetsskötare som kan hantera de tekniska system som skapar energieffektiva byggnader och resursbesparingar för klimatet. Det visar flera forskningsrapporter.

Men för att hantera och förvalta dessa fastigheter kommer det att behövas en generell kompetenshöjning bland flera yrkesgrupper inom fastighetsförvaltning. Detta för att nå såväl hållbarhetsmål som att möta de krav som kunder och fastighetsägare har på driften av fastigheter.

HSBs nya utbildning vänder sig till fastighetsskötare som vill utvecklas inom sitt yrke mot en mer teknisk och rådgivande roll. Ett 40-tal fastighetsskötare från hela landet utbildas i den första gruppen deltagare som genomgår utbildningen under våren 2022.

Kumulativ kompetens genom livet

I KTH-rapporten Kompetensbehov för framtidens smarta byggnader, en intervjustudie av Peter Lagrell från 2021, framgår att det ökade behovet av kompetens bara delvis täcks av högskole- eller universitetsutbildningar. Vidareutbildning under yrkeskarriären är enligt studien en viktig faktor för att underhålla kompetensen, inte minst när det kommer till den framrusande tekniska utvecklingen inom fastighetssektorn. En studie från konsultfirman WSP, på uppdrag av Malmö Stad, visar också att kunskap i många fall saknas hos medarbetare för att ta hand om fastigheter med högt ställda krav på energianvändning på bästa sätt.

I och med nya tekniska lösningar finns ökade möjligheter att samla, spara, kombinera och analysera daglig data från fastigheter. Med den nya utbildningen möter HSB det ökade behovet av tekniskt kunnig driftspersonal med förmåga att analysera insamlade driftdata, i kombination med affärsmässiga och beteendevetenskapliga kompetenser.

HSB Living Lab blir undervisningslokal

Kursen ”Från fastighetsskötare till fastighetstekniker” leds av Mikael Rosén, senior energikonsult på HSB Värmland och HSB Riksförbund, med en mångårig erfarenhet av att utbilda inom fastighetsteknik. Utbildningen genomförs både digitalt och på plats i HSB Living Lab. Momenten på plats är till för att genomföra praktiska övningar i befintliga och nya system och framtida lösningar, med hjälp av fastighetens driftdata av temperatur, luftflöden, energiåtgång, in- och utpasseringar, disk, tvätt och hissanvändning med mera.

– Vår förhoppning är att deltagarna efter utbildningen kommer att ha en större förståelse för framtidens smarta fastigheter, de nya system man förväntas jobba i och framtida förekommande uppdrag, säger Mikael Rosén. Det kommer ge oss bättre möjligheter att ge våra kunder den service de behöver och vill ha.