Nyheter

Ramudden släpper hållbarhetsrapport för 2021

Ramuddens arbete för en långsiktig hållbar utveckling tar avstamp i FN:s globala mål. Ambitionen är att minska verksamhetens påverkan samtidigt som man är en ledande och pådrivande kraft för ett grönt skifte inom vår bransch.

– Under året har vi arbetat hårt för att omvandla företagskultur och arbetssätt till mer strukturerade roller, rutiner och processer som spänner tvärs över företaget. Vi har även genomfört ett stort varumärkesprojekt, där vi försökt fånga in den så kallade Ramuddenandan, samt arbetat med en ”employee value proposition” för att ge medarbetarna en tydlig värdegrund, säger Hans-Olov Blom, Koncernchef på Ramudden.

Mer om detta samt mycket annat kan man läsa om i 2021 års Hållbarhetsrapport. Rapporten finns publicerad digitalt och inkluderar verksamheterna i Sverige, Norge, Finland, Estland och Kanada.

Den tryckta versionen finns tillgänglig inom några veckor.

Önskar du ett tryckt exemplar kan den beställas via:

[email protected]

Här kan du läsa Ramuddens:

Hållbarhetsrapport