Nyheter

Ahlsells nya vision gör avtryck

I hållbarhetsrapporten för 2021 presenterar Ahlsell det gångna årets arbete med hållbarhet ur alla relevanta aspekter. Den redovisar företagets påverkan inom hållbarhetsområdet, visar på utmaningar, gjorda framsteg och hur arbetet drivs framåt.

Under hösten 2021 samlade sig Ahlsell bakom en vision att aktivt arbeta för att bidra till byggandet av ett mer hållbart samhälle. Stora förbättringar har redan gjorts inom ett flertal områden och nu fortsätter företaget att öka takten och växla upp ambitionsnivån.

Några framsteg som märks är exempelvis att Ahlsell vidareutvecklat sitt kunderbjudande inom säkerhet för att hjälpa kunder att förebygga och minska arbetsmiljörisker. Företagets arbete med mångfalds- och inkluderingsfrågor genom ledarskap och fördomsfri rekrytering syns i siffrorna. Ahlsell har i dag 22 procent kvinnor i chefspositioner och närmar sig jämställdhetsmålet på 30 procent senast 2030. Att företagets logistikcentrum uppnått en materialåtervinningsgrad på 90 procent, är ett kvitto på att arbetet med minskad miljöpåverkan gett utdelning.

Ett exempel på kundbehov som tillgodoses genom hållbarhetsarbetet är tjänsten Kemikaliehantering som gör det lättare att uppfylla myndigheternas lagkrav, göra riskbedömningar och fatta kloka beslut för att minska miljöpåverkan och arbetsmiljörisker.

I vd-ordet lyfter Ahlsells vd och koncernchef Claes Seldeby bland annat fram den nya företagsvisionen ”Bygger ett mer hållbart samhälle” som på ett ännu bättre sätt beskriver vad Ahlsells verksamhet och erbjudande syftar till.

– Tillsammans med ett utvecklat strategiskt ramverk finns nu en samlad färdplan för hur vi ska arbeta integrerat för hållbar tillväxt och värdeskapande. Vår ambition är att ta en ledarroll i branschen för att tillsammans med våra partners flytta fram positionerna. Både vad gäller våra egna och våra kunders hållbarhetsmål och vårt gemensamma bidrag till ett hållbart samhälle. Med detta sagt är vi medvetna om att vi har en lång resa kvar till en klimatneutral värdekedja med resurseffektiva, cirkulära flöden av material och produkter.

Under året har Ahlsell även rekryterat Christina Lindbäck till den nya rollen som hållbarhets- och kommunikationsdirektör med ansvar att koordinera och katalysera arbetet. Christina Lindbäck tillträdde den 1 mars 2022 och ingår i koncernledningen.

– Ahlsells vision är att vi ska vara med och bygga det hållbara samhället. Därför uppskattar jag att hållbarhetsrapporten gör nedslag i verkligheten och med konkreta exempel visar hur vi är med och verkligen gör skillnad. Den ger även en tydlig bild av hur Ahlsell påverkar och kan göra nytta i relation till Agenda 30 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Foto: Ahlsell

På bilden: Christina Lindbäck och Joakim Kämpe visar Ahlsells Hållbarhetsrapport 2021