Nyheter

Förskola byggs av gammalt byggmaterial från miljonprogrammen

Text: Kim Hall

Villa Canzonetta Förskola i Helsingborg har redan innan byggnaden står klar fått en hel del uppmärksamhet för att återbruka gammalt byggmaterial från miljonprogrammen på Drottninghög. Bland annat används håltegel, vilket förr ansågs vara omöjligt att återbruka.

Med innovativa lösningar blir denna förskola en del av H22 City Expo, den internationella stadsmässa som äger rum 30 maj till 3 juli 2022.

– Många kommuner har hört av sig för att få veta hur vi har burit oss åt. Att det skulle bli ett H22-projekt var klart tidigt, med istället för att lägga en massa tid på att utreda eventuella miljöbesparingar valde vi att testa oss fram. Jag inventerade allt som skulle rivas för att se om det fanns något vi kunde använda till förskolan, berättar Anna Olsson, projektledare på Fastighetsförvaltningen i Helsingborg.
 
Projektet inleddes med ”brainstorming” 2020 där parterna talade om återbruk, något som byggbranschen borde bli bättre på, ansåg man. Nu var det inte så att hela förskolan skulle byggas med återbruk. Ambitionen är att våga testa. Här skulle nytt och gammalt blandas samtidigt som man ville möta framtiden med solceller på taket som försåg förskolan med el och sedumtak som tog hand om regnvattnet.

Utemiljön skulle också vara innovativ, det vill säga inga fabrikstillverkade lekställningar. nej här skulle fantasin få flöda genom att använda spillvirke, stockar och stenar samt gamla betongrör så att barnen kunde krypa igenom jordvallen. Grunden i utemiljön är naturen själv.

– Panelen från det gamla garaget som fanns på fastigheten bygger vi en kiosk av där barnen kan leka. Spillvirket från bygget används till att barnen får bygga något eget kreativt av, tillägger Anna Olsson.
 
Förskolan som ska ge plats åt 115 barn, byggs i två plan i vinkel med fem avdelningar och omfattar cirka 1370 bruttoyta. Omgivningen är lummig och grön med ett grönt stråk intill. Konstruktionen består av platsgjutna bärande innerväggar, utfackningsväggar i plan ett och kompletterande stålpelare. Bjälklag i betong, det vill säga plattbärlag med pågjutning. Plan två har en träkonstruktion, bärande ytterväggar av trä och fribärande takelement från norska Lett-Tak.

– Vi jobbar i strategisk partnering och bygger efter Sunda Hus med bra materialval. Invändigt har vi akustikpanel och stegljudskrav på mattor för ljudet, klimatstyrd ventilation med värmeväxling och bra ljusinsläpp. Vi kommer bland annat att återbruka klinkergolv och vaskar i den mån det går. Solcellerna på taket placeras på ena flygeln och är cirka 100 kvadratmeter på en total takyta om cirka 680 kvadratmeter. Sedumtaket bidrar både till biotopen och har en fördröjande effekt på dagvattnet, säger Jonas Hallberg, projektchef på Skanska Sverige som har totalentreprenaden.

Chroma arkitekter har ritat förskolan, som beräknas vara färdigbyggd runt årsskiftet 2022/2023.

FAKTA:

Nybyggnad Närlunda förskola, Helsingborg 
Tidplan: november 2021 – december 2022 
Byggherre: Helsingborg stad Fastighetsförvaltning
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB 
Arkitekt: Chroma Arkitekter AB 
Entreprenadkostnad: 40-45 Mkr