Nyheter

Friendly Building levererar resurssnåla förskolor utan betong

Nyligen tecknade Friendly Building avtal med Järfälla kommun om uppförandet av en ny förskola. Förskolan är en konceptförskola som ingår i SKR/SKL’s nationella ramavtal med förskolor. Förskolan byggs i certifierad passivhusteknik med minimalt energibehov och levereras med en betongfri grund i Koljern-teknik.

Byggprocessen planeras starta i maj i år och är mycket rationell; både grunden och resten av förskolan byggs med prefabricerade element och moduler, vilket minskar byggtiden avsevärt. Två veckor för att färdigställa grunden utan torktid möjliggör ett rekordsnabbt överlämnande.

Långsiktiga lösningar på tillfälligt bygglov

Förskolan uppförs på ett tillfälligt bygglov och skall potentiellt demonteras och flyttas om 15 år, om inget permanent bygglov erhålls.

– Vår byggteknik med moduler lämpar sig väl för detta tillvägagångssätt. Vårt montage är snabbt och demontering kommer göra en potentiell flytt av förskolan mycket smidig. Unikt i detta fall är dessutom att vi tar med oss grunden, även den är designad för snabb demontering med minimalt svinn, säger Ingrid Westman, VD och grundare för Friendly Building.

Att bygga cirkulärt med tanke på demontering och återanvändning är en viktig fråga för byggindustrin att ta tag i för att nå miljömål. Här kan vi demonstrera just det, även i det korta perspektivet, hur det skall gå till, med hög hållbar standard som dessutom är gjort för återbruk. Vi visar här att det är möjligt att kombinera långsiktig kvalitet och hållbarhet med snabbt montage och utmaningen med tillfälliga bygglov, säger Henning Eliasson, VD Koljern Nordic.

Ingrid på Friendly Building tillägger att:

– Även om byggnaden anses vara tillfällig, så är den inte det för barnen. Det kommer gå många årskullar barn på skolan som får uppleva sina första skolår i byggnaden innan den potentiellt skall flyttas. Det är därför viktigt att man inte underminerar den kreativa och hälsosamma miljö som barnen förtjänar under denna tid då den för barnen är långt ifrån tillfällig.

Fler kommuner ställer om mot ett hållbart byggande

Förskolan är den andra i sitt slag att levereras från Friendly Building tillsammans med Koljern Nordic. Koljern har tidigare levererat grunder till flertalet förskolor och under slutet av 2021 invigdes förskolan Hoppet i Göteborg, ett av Sveriges mest uppmärksammade och prisbelönta samhällsbyggnadsprojekt.

Vi märker att intresset hos kommuner är stort för våra betongfria och cirkulära lösningar. Dels är den stundande osäkerheten kring betong-försörjningen problematisk och i kombination med utmaningen att snabbt sänka CO2-belastningen vid nybyggnation och samtidigt bygga mer hållbart behövs ett nytänk. Här har vi ett mycket starkt värdeerbjudande som vi idag levererar med en handfull utvalda partners, säger Niklas Holmquist, Sälj och Marknad.