Nyheter

Långsiktigt trygghetsarbete lönar sig

Nu släpper Stena Fastigheters sin hållbarhetsberättelse för 2021.

– Att jobba tillsammans med andra, är lösningen på komplexa utmaningar. Tillsammans med leverantörer och samarbetspartners har vi startat innovativa energi- och byggprojekt, genomfört cirkulära renoveringsprojekt och startat nya sätt att driva lokal utveckling, allt för att minska vår klimatpåverkan och öka trivseln i våra kvarter, säger Cecilia Fasth, koncern-vd Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter har satt övergripande mål för sitt hållbarhetsarbete. Bland de mätbara målen finns: halverat klimatavtryck till 2030, och att fler hyresgäster ska känna sig trygga och trivas där de bor.

– Vi har jobbat med social hållbarhet genom vår relationsförvaltning i 20 år. Det är glädjande att se att investeringar i ett strategiskt och långsiktigt arbete i våra kvarter ger resultat. Dels har två av våra kvarter tagits bort från polisen lista över särskilt utsatta områden genom bra samarbete med andra aktörer, dels visar en jämförelse med andra bolag i vår storlek att vi har en stark utveckling när det gäller tryggheten i Stena Fastigheters kvarter. Dessutom har 621 unga fått feriejobb via oss, säger Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhetschef på Stena Fastigheter.

När det kommer till klimatarbetet ser Stena Fastigheter en god utveckling, bland annat när det gäller de koldioxidutsläpp som de själva påverkar, det vill säga scope 1 och 2. Där har företaget halverat utsläppen jämfört med utgångsåret 2018. I arbetet för att halvera det totala klimatavtrycket till 2030 finns flera initiativ, däribland ett stort fokus på lägenhetsrenoveringar.

– Vi ser stora framsteg i arbetet med renoveringar av våra lägenheter. Genom att analysera en hel lägenhet, göra prioriteringar utifrån klimatpåverkan och genom att testa olika lösningar har vi lyckats sänka vår påverkan med 16 procent per kvadratmeter boyta, säger Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

Goda hållbarhetsnyheter från Stena Fastigheter 2021

Först ut i Sverige med ett hållbarhetslån hos Handelsbanken, kopplat till trygghet i våra kvarter.

621 ungdomar har fått feriejobb via Stena Fastigheter.

Under 2021 tog Stena Fastigheter fram ett eget beräkningsverktyg för att beräkna det totala klimatavtrycket för en hel lägenhet. Vilket bidragit till minskad klimatpåverkan för våra plus-renoverade lägenheter med 16 procent per kvadratmeter boyta.

Svanen blir Stena Fastigheters gemensamma certifiering för all nyproduktion.

Tynnered och Karslund togs bort från polisens lista över särskilt utsatta områden, vilket bekräftar Stena Fastigheters långsiktiga arbete för ökad trygghet och trivsel.

Stena Fastigheter skrev klimatkontrakt med Malmö stad och bidrar därmed till omställningen till en mer klimatsmart stad.

Rekordår inom klimatsmart energi. I Stockholm har Stena Fastigheter mer än fördubblat antalet solcellsanläggningar.

Hållbarhetsberättelsen i sin helhet.

Stena Fastigheters tre främsta hållbarhetsmål:

Fram till 2030 ska klimatavtrycket halveras. (All verksamhet omfattas, inklusive leverantörsledet. Redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol)
Ännu fler hyresgäster ska trivas och känna sig trygg
1 100 nya hållbara hem ska skapas varje år