Nyheter

Lindbäcks Group: ”Varför väljer Business Arena Norr bort ämnet hållbart byggande?”

”Varför väljer Business Arena Norr bort ämnet hållbart byggande? Att bygga fler bostäder klimatsmart är en av vår tids allra största utmaningar.”

Det skriver Stefan Lindbäck., VD och delägare i Lindbäcks Group i ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren:

”Ett första steg att som bransch anta den utmaningen på ett seriöst sätt borde rimligen vara att identifiera ämnet och sedan i konstruktiva ordalag prata om möjligheterna att lösa det tillsammans.”

”Klimatfrågan är högt på dagordningen för alla beslutsfattare, inte minst nu när det sker en industriell revolution här i norr där klimatsmarta nya tekniker leder till enorma miljardinvesteringar.”

”Parallellt med detta ska vi bygga mer stad, fler boenden, för tusentals nya medborgare. Där måste vi inom byggindustrin anta vår utmaning.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.vk.se/2022-04-26/debatt-varfor-valjer-business-arena-norr-bort-amnet-hallbart-byggande