Nyheter

Skanska ansluter sig till The CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform, and Resilience

Skanska ökar takten för att aktivt bidra till minskning av koldioxidutsläppen. CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform, and Resilience som samlar en bred krets av ledande europeiska industriföreträdare fokuserar på hur industrin utifrån innovation och nyskapande än mer kan bidra till klimatomställningen.

Syftet med deltagandet är att utforma konkreta policyförslag, identifiera nya partnerskap och affärer som driver innovation, samt fördjupa dialogen med ledande beslutsfattare.

– Den byggda miljön står för cirka 40 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Det betyder att branschen jag representerar har ett stort ansvar för deras minskning. Näringslivet måste fortsätta fokusera på omställningen i kombination med starkt engagemang från politiken samt tydliga ramverk. Genom initiativ som CEO Alliance for Europe skapar vi rätt forum för att bryta silos och samarbeta mellan olika industrier för att driva innovation, men också för att med en samlad röst föra en konkret dialog med beslutsfattare, säger Anders Danielsson, VD och koncernchef, Skanska. 

Initiativet CEO Alliance – for Europe består av 14 ledande europeiska industriföretag. Tillsammans representerar de 1,6 miljoner medarbetare och omsätter 560 miljarder euro. Andra företag som ingår är bland annat SAP, Volkswagen, Scania, H2 Green steel, Ericsson och Eon.

Skanska har ett Science Based Climate target och har som mål att minska de egna utsläppen med 70 procent från 2015 till 2030. År 2045 ska bolaget ha uppnått netto-nollutsläpp i värdekedjan.