Nyheter

Sweco presenterar vision för ”cirkunära” samhällen

Sweco presenterar nu en vision för hur strategisk stadsbyggnad i Norr- och Västerbotten kan möjliggöra cirkulära samhällen. Tack vare satsningar på grön industri kan spillvärme användas för uppvärmning av tusentals bostäder, höghastighetscykelbana och fiskodling.

Visionen binder samman Luleå och Boden med en tågbro och visar att inom några år kan spillvärme från industrin vara tillräcklig för att värma nya bostäder samt sport- och kulturanläggningar som byggs i närheten av ny infrastruktur i regionen.

– I norra Sverige finns just nu ett unikt fönster att skapa cirkulära samhällen och i hög grad bli självförsörjande på energi och till viss del livsmedel genom att ta vara på spillvärme från den gröna industrin. Men det kräver gemensamma mål om cirkulära flöden och att investeringar i stadsbyggnad samordnas, säger Ulla Bergström, divisionschef Sweco Architects.

Under en tågbro som byggs i luften mellan Boden och Luleå dras ledningar som leder spillvärme från industrin, men även vatten, elektricitet och data. Visionen visar också möjligheter till utbyggnad av kollektivtrafik och utveckling av industriellt bostadsbyggande i trä.

– Den postpandemiska livsstilen påverkar flyttmönster i Sverige när mindre orter får en allt större attraktionskraft, vilket också drar ny kompetens till den gröna basindustrin. Med en tågbro och möjlighet till uppvärmning kan gröna stationssamhällen växa fram längs den nya sträckningen, säger Ulla Bergström.

Swecos vision tog avstamp i en workshop i Luleå hösten 2021 där ett fyrtiotal representanter från kommun, region, näringsliv, industri, akademi och experter från Sweco deltog.

Räkneexempel på användningsområden för spillvärme

Spillvärmen från de gröna industrierna i Boden och Luleå skulle med råge räcka till:

Uppvärmning av samtliga planerade bostadsprojekt i regionen fram till 2030 (7 300 bostäder)

Minst 6 nya sporthallar

Minst 1 nytt stort badhus

Minst 9 hektar fisk och grönsaksodling, sk Bioras, som kan försörja regionen med frukt, grönt och odlad tilapiafilé

1 uppvärmd höghastighetscykelbana mellan Boden och Luleå för cykelpendling

PÅ bilden: Swecos vision i norr, tågbro mellan Boden och Luleå