Nyheter

Alecta investerar 1 miljard kronor i Storbritanniens största klimatneutrala kontorsfastighet 105 Victoria Street

Alecta investerar drygt 1 miljard svenska kronor i 105 Victoria Street som ska bli Storbritanniens största klimatneutrala kontorsfastighet. Det innebär att byggnaden när den är klar inte ska påverka klimatet negativt genom utsläpp av växthusgaser. För att bli klimatneutral används innovativa byggnadstekniker som bidrar till minimala utsläpp.

Investeringen görs via en co-investering tillsammans med WELPUT och andra co-investerare. WELPUT är en fastighetsfond specialiserad på kontorsfastigheter i London som förvaltas av BentallGreenOak, där Alecta är den största ägaren och varit ägare i över 15 år. Kontorsfastigheten kommer att ligga i ett starkt kontorsläge i centrala London med adressen 105 Victoria Street, ett stenkast från Victoria station. Skanska har fått uppdraget att bygga fastigheten, med byggstart i juli 2022 och mål att vara klar under 2026.

– 105 Victoria Street kommer att utgöra en förebild för många andra byggprojekt de kommande åren genom de innovativa lösningarna som tas fram för att minimera utsläppen. Kan vi genom våra investeringar påverka hur kommersiella fastigheter byggs och förvaltas kommer det att bidra till minskade utsläpp i framtiden. Vi förväntar oss en kraftigt ökad efterfrågan på gröna kontor i London i närtid och vi vill genom den här typen av investeringar skapa förutsättningar för företag att möta sina klimatmål. Investeringen är innovativ, skapar bra mervärden för närområdet och kommer ge god långsiktig avkastning till våra pensionssparare, säger Frans Heijbel, Chef för Reala tillgångar utland på Alecta.

I byggnadsfasen kommer inget fossilt bränsle att användas och hela anläggningen kommer att drivas enbart med förnybara energikällor.

Byggnaden kommer vid färdigställandet att vara cirka 50 000 kvadratmeter över tretton våningar. Gatuplanet är uppbyggt kring en anpassningsbar aktivitetszon som är tänkt att utnyttjas till sportevenemang, konstutställningar, konserter och barnaktiviteter. Fastigheten kommer innehålla cirka 3 500 kvadratmeter grönområden varav en del kommer att bli en ”urban farm” med odling av grönsaker och grödor samt kompost.

Målsättningen är att byggnaden ska uppfylla flera olika energi- och hållbarhetsmål och certifieringar som EPC A, WELL ‘Platinum’ certification, RIBA 2030, BREEAM ’Outstanding’ och 5.5-star NABERS.