Nyheter

Byggnads släpper klimatrapport för byggbranschen – ”Världens viktigaste bygge”

Byggbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatutsläpp, och med allt som måste renoveras, anpassas och byggas är samhällets klimatomställning i sig ett gigantiskt byggprojekt. Men byggbranschen plågas av utbredd arbetslivskriminalitet och oseriös konkurrens. Något som försvårar branschens klimatomställning allvarligt.

Idag presenterar Byggnads ett nytt klimatpolitiskt program författad av forskaren Kristian Skånberg. Rapporten tar ett helhetsgrepp över både branschens klimatsomställning och byggbranschens nyckelroll i samhällets omställning.

– Egentligen är det ganska enkelt, vi måste ställa om både bransch och samhälle. Om inte byggbranschen ställer om kan inte samhället heller göra det. Och menar vi allvar måste vi börja i rätt ände, fuskande företag kommer aldrig att ta något klimatansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Rapporten speglar byggbranschens omställning mot samtliga globala mål som tagits fram i Agenda 2030. Men ska omställningen bli verklighet krävs ordning och reda på arbetsmarknaden och en fungerande utbildningspolitik.

Byggnads program i korthet

Använd fler klimatsmarta material och mer återbruk. Bättre energieffektivitet genom upprustning av befintliga hus och i nybyggen.

Beställare behöver ställa tuffare klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar av byggprojekt. ­

Säkra finansieringen av samhällsnyttiga, klimatbra och hållbarhetsskapande projekt. ­

Säkerställ ordning och reda i byggbranschen med ansvarsregler för klimat och hållbarhet.

Dessutom behövs detta:

Ekonomisk hållbarhet: stoppa fusk och kriminalitet för konkurrens på lika villkor.

Social hållbarhet: trygga arbetsmiljö, säkerhet och att kollektivavtalen följs.

Miljömässig hållbarhet: alla behöver kunskap om, och följa, nödvändiga miljö- och klimatanpassningsregler.