Nyheter

FAR: ”Vilka är det som läser hållbarhetsredovisningen och vilken information vill de ha?”

Även om verksamheter kan tyckas lika ska alla göra sin egen analys och bedömning av vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga att jobba med i den egna verksamheten. Stäm gärna av med de intressenter som finns runt företaget så att du fångar upp eventuella förväntningar om att företaget ska jobba med en särskild hållbarhetsfråga från kunder eller blivande personal.

Det är naturligtvis företaget som ska genomföra aktiviteterna men konsulten kan hjälpa till med att ta fram mål och aktiviteter och sätta upp ett system för att hantera resultaten från aktiviteterna och hållbarhetsinformationen. Informationen ska ju finnas tillgänglig när det är dags att rapportera.

Intressenterna måste vi ha med oss när vi ska kommunicera hållbarhetsredovisningen.

Frågor som är bra att ställa sig är; vilka är det som läser hållbarhetsredovisningen och vilken information vill de ha?

Läs hela blogginlägget.