Nyheter

Ny utmärkelse: ”Genano Clean Air Award”

Luften är livsviktig för oss människor. Ändå är det säkert så att många sällan tänker på om inomhusluften håller en bra kvalitet. Först när det uppstår obehag i form av dålig lukt och besvär som till exempel torra ögon, kliande slemhinnor och huvudvärk blir det uppenbart att kvaliteten inte är bra och att inomhusluften sannolikt innehåller oönskade föroreningar och partiklar. Skillnaden är stor jämfört med livsmedel vi köper och vattnet vi dricker.

En forskare inom området innemiljö och luftkvalitet hade för ett antal år sedan en artikel med rubriken ”Förläng livet med luftföroreningsbantning”.

I artikeln gavs många exempel på åtgärder som kan leda till renare luft inomhus. Forskaren sammanfattar sin artikel med orden:

”Utan mat kan vi klara oss några veckor, utan vatten någon dag, utan luft några minuter. Vad vi stoppar ner i lungorna är väl värt ett ögonblicks eftertanke!”.

– När vi går i butiker är vi ofta noga med att läsa innehållsförteckningar om vad maten vi köper innehåller och har för näringsvärden. Vi är också trygga med att det finns myndigheter som genom provtagningar har kontroll på vad livsmedlen innehåller. Samma sak gäller för vårt dricksvatten. Vi vill arbeta för att inomhusluften ska få samma status och behandlas som en lika viktig råvara som mat och vatten. Där är vi inte idag och det vill vi förändra, säger Peter Christiansen som är Försäljningsdirektör för affärsområdet Sjukhus & Laboratorier på Genano Oy i Finland.

Med varumärket Genano Ren Luft som Tjänst erbjuder Genano en helhetslösning för luftrening som eliminerar problem med dålig inomhusluft, men som också bidrar till att förebygga risk för smittspridning. Några exempel på kunder är offentlig sektor som har problem med inomhusluft i kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och även industriföretag med höga krav på ren luft i sina produktionslokaler.

Kommer att instiftas andra halvåret 2022

Teknik och lösningar för bra innemiljö är ett aktuellt tema på den pågående mässan NordBygg i Stockholm. Bra inneklimat med ren inomhusluft är också en allt viktigare fråga i de drygt 50-tal länder där Genano är etablerat med egna dotter- och säljbolag samt genom återförsäljare.

En anledning är Covid-19 som ökat medvetenheten om att ren inomhusluft och hög luftkvalitet kan förebygga risken för smittspridning. Trots det menar Peter Christiansen att det finns ett behov av att sätta ännu större fokus på betydelsen av bra luftkvalitet, och även att driva frågan om att fastställa gränsvärden för vad som får finnas i inomhusluften.

Detta är bakgrunden till att Genano tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”. En seminariedag då bland annat externa föreläsare kommer att delta för att informera om aktuell forskning med koppling till inomhusluft och luftkvalitet.

– Genom att instifta denna utmärkelse vill vi gå i täten för att lyfta den viktiga frågan om luftkvalitet inomhus, behovet av gränsvärden för vad som får finnas i inomhusluften och att det också behövs bättre kontroll från myndighetshåll. Ett viktigt mål är även att öka människors medvetenhet om inomhusluftens betydelse, och att luften som råvara är värt ett bättre anseende. Vinnare av utmärkelsen kan exempelvis vara en forskare, en organisation eller en kund som på ett föredömligt sätt förbättrat inomhusluften genom luftrening, eller en person som genom ett stort engagemang bidragit till att öka kunskapen om hur viktigt det är med bra luftkvalitet, avslutar Peter Christiansen.