Nyheter

Prodikt på Nordbygg: Hela byggprojekts klimatpåverkan, cirkularitet och hälsoeffekt

Text: Thomas Andersson

Prodikt– ett nystartat företag och digital plattform för tillverkare, byggare, arkitekter och byggherrar.

Prodikt debuterar på fackmässan Nordbygg 2022 med kompletta data om enskilda produkter och hela byggprojekts klimatpåverkan, cirkularitet och hälsoeffekt

– Någonstans måste vi visualisera oss för hela branschen. Då tänkte vi att Nordbygg är en klassisk institution. So lets do it!

Det förklarade Prodikts marknadsutvecklingschef Carsten Svensson för Svensk Byggtidning på Nordbyggs tredje mässdag sent på torsdagseftermiddagen i företagets monter 42:11 i A-hallen.

– Att vara på Nordbyggmässan leder till ökad förståelse om att ha koll på sin klimatinformation för produkten. Det leder i sin tur till fler kunder och ett ökat intresse för hållbarhet i byggbranschen.

Prodikt är en digital hållbarhetsplattform i tre delar. För det första för en specifik produkt.

– Det kan vara golv, en tegelsten, vad som helst. Du vill veta hur klimatpåverkan är, hur cirkulär den är och vilken påverkan den har på hälsan. Du kan gå till vår plattform och få den informationen jättesnabbt!

Plattformen Prodikt är också ett projektverktyg för exempelvis arkitekter, inredningsarkitekter, teknikkonsulter, fastighetsägare och andra.

– Det som är bra med vår plattform är att du kan analysera innan byggnaden är gjord. Och få ett resultat som du sedan bär med dig in i byggnationen.

Plattformens tredje del är upprättande av den klimatdeklaration till Boverket som det sedan första januari 2022 för de flesta nybyggnationer är lag på i Sverige.

– Vi har som en av få digitala verktyg i Sverige också en funktion för klimatdeklaration, berättar Prodikts marknadsutvecklingschef Carsten Svensson.

Kommer ni tillbaka till Nordbygg 2023?

– Vi planerar verkligen att göra det. Jag får sätta upp oss i kön nu med detsamma!