Nyheter

Liberalerna: ”Ett nej till Sveriges största solcellspark – är ett svek mot skånska elkunder”

Sveriges största solcellspark var på gång att byggas norr om Helsingborg. Men Länsstyrelsen har nu stoppat bygget. Därmed går Skåne miste om ett viktigt tillskott till sin energiproduktion.

En ansökan om att bygga Sveriges största solcellspark i Svedberga, norr om Helsingborg, har nu fått avslag av Länsstyrelsen. Därmed går Skåne miste om ett tillskott av energi på motsvarande 250 000 solceller – i realiteten ett område stort som 324 fotbollsplaner.

– Vi har en stor brist på energiproduktion i södra Sverige. Elpriserna i Skåne skenar dessutom – och kommer troligen att vara höga under lång tid framöver. Därför är det beklagligt med Länsstyrelsens beslut. Hade anläggningen fått ett godkännande hade det inneburit ett oerhört viktigt tillskott till energiproduktionen i Skåne, säger Louise Eklund, regionråd för Liberalerna i Region Skåne.

Solcellsanläggningen i Svedberga skulle producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. I veckan kom beslutet att Länsstyrelsen bedömer att livsmedelsförsörjningen får företräde och väljer därför att säga nej till solcellsparken.

– Att länsstyrelsen väljer att säga nej till denna möjlighet är ett svek mot de skånska elkunderna. Med en modern solcellspark går det att förena odling och elproduktion. Det här är ett tråkigt besked för Helsingborg och det kräver nationella åtgärder. Bland annat måste miljöbalken ses över och beslut som rör förnyelsebar energiproduktion i södra Sverige måste prioriteras, avslutar Hans Nelson (L), ordförande för Liberalerna i Helsingborg.
På bilden: Louise Eklund, regionråd för Liberalerna i Region Skåne