Nyheter

Randviken tecknar grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmland

Randviken Fastigheter AB har tecknat ett nytt sexårigt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmlands län avseende kontorslokaler i fastigheten Bryggaren 12 i centrala Karlstad.

Förhyrningen omfattar totalt drygt 5 000 kvadratmeter, varav cirka 4 600 kvadratmeter kontorslokaler och resterande ytor källarförråd. Den totala bashyran uppgår till drygt 7,2 mkr per år, exklusive tillägg för drift och fastighetsskatt. Det nya hyresavtalet löper till och med 2029-04-30 och bashyran är till 100% indexreglerad under hyresavtalets löptid.

Länsstyrelsen är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten genom två förhyrningar om totalt cirka 6 600 kvadratmeter. Genom tecknandet av det nya hyresavtalet avflyttar Länsstyrelsen cirka 1 600 kvadratmeter moderna kontorslokaler i april 2023, vilka Randviken avser hyra ut till nya hyresgäster. Jämförelsevis innebär den nya förhyrningen att snitthyran ökar med cirka 32% avseende de ytor som Länsstyrelsen fortsätter hyra.

I samma fastighet har Randviken nyligen, på oförändrade villkor, förlängt ett hyresavtal med Region Värmland avseende en total yta om cirka 3 900 kvadratmeter med en bashyra om cirka 5,7 mkr. Hyresavtalet med Region Värmland löper till och med 2029-03-31 och är till 100% indexreglerat.

Genom de nya förhyrningarna ökar den genomsnittliga viktade avtalslängden för fastigheten som helhet från 1,9 år till 6,2 år.

– Vi är mycket glada över att två av Randvikens största hyresgäster, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland, trivs i sina lokaler och har gett oss ett långt, förnyat förtroende som hyresvärd. Genom det gröna hyresavtalet med Länsstyrelsen fördjupar vi ytterligare vårt gemensamma arbete kring hållbarhetsfrågor i fastigheten, vilket är en prioriterad del av Randvikens förvaltningsstrategi. Samtidigt lämnar Länsstyrelsen cirka 1 600 kvm av moderna och flexibla lokaler som möjliggör ytterligare värdeskapande för Randviken, säger Jakob Paljak, COO Randviken.