Nyheter

Ägarna ger Svensk Byggtjänst ett mer offensivt uppdrag

Svensk Byggtjänsts bolagsstämma i onsdags fastställde ägarna ett nytt direktiv som ger företaget ett tydligare och mer offensivt uppdrag. Det handlar om att stödja samhälls­byggnadssektorns resa mot ett mer hållbart byggande och en ökande digitalisering.

Genom omvärldsanalys och dialog med sektorn ska företaget leverera största möjliga nytta till hela sektorn, från den största till den minsta aktören.

– Det nya ägardirektivet ger ett tydligt ramverk för hur Svensk Byggtjänst ska stödja kunderna i det viktiga arbetet att ställa om till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande, säger Ingela Lindh, styrelseordförande i Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst ägs av samhällsbyggnadssektorns aktörer. Precis som för snart 90 år sen när sektorn gick samman och bildade Svensk Byggtjänst, står sektorn återigen mitt i ett stort kunskapssprång kopplat till digitalisering och hållbarhet. Då liksom nu ska företaget vara sektorns kunskapsnav i byggrelaterade frågor.

– Vi ska fortsätta vara den som samlar in och sprider strukturerad och validerad kunskap till hela sektorn på olika sätt, bland annat genom referensverket AMA. Men vi ska nå fler med alla våra produkter och tjänster, även de minsta företagen och även andra yrkesroller än i dag, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst.

Ur det nya ägardirektivet:

VISION: Ett hållbart samhällsbyggande idag och för kommande generationer.

AFFÄRSIDÉ: Att för och tillsammans med samhällsbyggnadssektorn erbjuda kunskap för ett hållbart byggande.

MARKNAD: Svensk Byggtjänst är till för samhällsbyggnadssektorn i Sverige, från den minsta till den största aktören och alla där emellan.