Nyheter

Grön grund i Vreta Kloster skola

Genom att använda grön betong för Vreta Kloster skolas tillbyggnad har Lejonfastigheter halverat sina koldioxidutsläpp jämfört med traditionell betong.

– Ett klimatsmart och självklart val, säger hållbarhetschef Maria Widfeldt.

Bygg­ och fastighetsbranschen är en tungt bidragande faktor när det gäller klimatpåverkande växthusgaser. Inte minst genom cement- och betongindustrin.

– Här har vi som fastighetsägare och byggherre ett enormt ansvar, menar Maria Widfeldt.  Att minska klimatpåverkan står högt upp på vår agenda, både när det gäller den dagliga driften av fastigheter och i våra byggprojekt.

Silvercertifiering

Lejonfastigheter ställer höga hållbarhetskrav vid byggnation och renovering för att säkerställa att miljöaspekten tas tillvara i hela byggprocessen. Vid nyproduktion utgår kraven från certifieringsstandarden Miljöbyggnad Silver, där 15 olika miljöindikatorer ska uppfyllas. ” I det ingår att bygga en energieffektiv byggnad med fokus på en god inomhusmiljö och sunda materialval”, säger Maria Widfeldt.

Slagg ersätter cement

Betong är ett av världens mest använda byggnadsmaterial men har samtidigt stor negativ påverkan på miljön. En beståndsdel i betongen är cement, vars tillverkning står för hela fem procent av världens totala koldioxidutsläpp. På senare år har dock en så kallad grön betong börjat erövra marknaden. I den ersätts en stor del av cementen med slagg, vilket reducerar utsläppen med upp till 50 procent. ”Vi har nu börjat använda klimatsmart betong i flera projekt”, berättar Maria Widfeldt.

Nya skollokaler

På Vreta Kloster skola genomför Lejonfastigheter just nu en omfattande modernisering, som bland annat innefattar en tillbyggnad på 3 000 kvadratmeter. Här ska det göras plats för 7 basenheter samt en ny matsal med tillagningskök för 350 personer. I ett nästa steg kommer även den befintliga skolmiljön byggas om och få nya lokaler för syslöjd, träslöjd, musik, bibliotek och administration.

150 kubik mindre

Bottenplattan för tillbyggnaden är gjuten med grön betong. Från leverantören Skanska har Lejonfastigheter fått en uträkning som visar hur mycket detta minskar klimatavtrycket. Med konventionell betong hade koldioxidutsläppen hamnat på 320 kilo per kubikmeter. Med grön betong blir siffran 170, det vill säga en besparing på 150 kilo per kubik. Som jämförelse nämns en 181 500 kilometers resa med en mellanstor dieselbil. ”Betong är ett viktig material för oss i vår nyproduktion och vi ska göra allt vi kan för att fortsätta på det gröna spåret.”, avslutar Maria Widfeldt.