Nyheter

Nybildade alliansen Healthy Indoors: För hälsosammare och mer produktiva inomhusmiljöer

Fagerhult är en av grundarna av den nybildade alliansen Healthy Indoors. Alliansens samarbetspartners delar alla ambitionen att öka medvetenheten kring betydelsen av en hälsosam och hållbar inomhusmiljö.

Idag tillbringar vi 90 procent av vår tid inomhus, på jobbet, i skolan och hemma. Därför är det hög tid att vi uppmärksammar och tittar närmare på våra inomhusmiljöer. Med en större förståelse för hur dessa påverkar vårt välbefinnande och vår produktivitet, blir det lättare att ta steget mot nödvändiga förbättringar.

Även om det är sant att det finns standarder och förordningar som vägleder fastighetsägare, arkitekter, byggföretag och arbetsgivare, är det också sant att dessa åtgärder inte når hela vägen fram. De ger heller inte den grund som behövs för att skapa de hälsosamma, produktiva inomhusutrymmen vi behöver.

Därför har de fyra företagen Camfil, Condair, Fagerhult och Swegon bestämt sig för att agera. Vi har gått samman och bildat Healthy Indoors Alliance, ett gemensamt initiativ för att förbättra människors hälsa, produktivitet och välbefinnande i kommersiella och offentliga byggnader och bostadshus.

– Trots de omfattande vetenskapliga bevis som finns, upplever vi att företag och konsumenter vet väldigt lite om hur oerhört stor inverkan inomhusklimatet har på vår hälsa och produktivitet, säger Silvia Petroni, Head of Strategic Marketing, Condair Group.

Initiativet omfattar för närvarande företag inom ventilation, inomhusklimatkontroll, belysning, luftfuktighet och filtrering. Vi vänder oss till allmänheten, fastighetsägare, branschfolk, specialister, till forskningsvärlden och till statliga institutioner och myndigheter i syfte att utbilda, informera och öka medvetenheten.

Webbplatsen healthyindoors.eu innehåller information som är avgörande för att förstå hur vi kan skapa hållbara och hälsosamma inomhusmiljöer. Den besvarar frågor, reder ut missförstånd och ger vägledning till praktiska åtgärder. Fördelarna är stora och inkluderar minskad sjukdom, sjukfrånvaro och trötthet. Andra fördelar är till exempel ökad trivsel, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande.

– Med tanke på att allt fler drabbas av allergier och andra hälsoproblem som beror på sin inomhusmiljö, tyckte vi att det var dags att förklara och visa hur enkelt det är att komma till rätta med problemen, säger Mikael Börjesson, Competence Director på Swegon Group.

Healthy Indoors Alliance vill driva detta förändringsarbete, och göra det enkelt för alla att vidta åtgärder för att förbättra våra inomhusmiljöer där vi tillbringar så stor del av vår tid.