Nyheter

Hållbarhetsarbete och året som varit för Övik Energi 2021

Övik Energis Hållbarhets- och årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig för läsning. Som namnet indikerar är det två publikationer i en där du kan läsa om bolagets fortsatta arbete med att nå hållbarhetsmålen, finansiella rapporter och highlights från året som varit.

I publikationen kan man läsa mer om den planerade etableringen av Liquid Winds anläggning FlagshipONE, hur långt fibernätsutbyggnaden kommit i Örnsköldsviks kommun, att Övik Energi nu erbjuder hundra procent förnybar el eller diverse projekt som till exempel smarta elbilsladdare, snöröjning med hjälp av IoT-plattformen eller hur vi jobbat med utbytet av elmätare. Du får också ett ansikte på några av våra medarbetare och hur det faktiskt är att vara anställd på Övik Energi.

Ett stort fokus i publikationen ligger på hur bolaget på lokal nivå jobbat mot de globala hållbarhetsmålen.

– Klimatutmaningen skär rakt igenom samhället och varje bransch jobbar för att på sitt sätt bidra till att vi når de globala klimatmålen, säger Emma Ödling, hållbarhetsstrateg på Övik Energi. Men allt tydligare blir behovet av att vi behöver hitta lösningar tillsammans, det behövs samarbeten mellan sektorer och system för att lyckas nå ända fram. Under 2022 fortsätter vi på Övik Energi vår resa, med målet att minska vår miljöpåverkan och trots utmanade omständigheter har vi kommit en bra bit på vägen.

Rapporten på:

ovikenergi.se/hallbarhet