Nyheter

Kunder kräver projektredovisad återvinning

Under förra året nådde Golvbranschens återvinning av golvspill rekordresultat. 436 ton spill samlades in. M2 Ytskikt i Uppsala är ett av företagen som bidragit till ökad hållbarhet i golvbranschen. De har dessutom tagit till sig möjligheten att ge det insamlade spillet projektspecifik märkning.

På så sätt kan beställaren mäta exakt hur cirkulärt deras projekt varit.

– Sedan ungefär ett år skriver NCC in i kontrakten att de vill få allt plastgolvspill från sina byggen märkt och redovisat per projekt, säger Bengt Lind, delägare och entreprenadchef på M2 Ytskikt.

– Vi har till exempel just påbörjat en läggning i Brantingskolan på ungefär 7 000 kvadratmeter av FalckDesigns plastgolvskollektion Polyflor. Hittills har vi samlat in och skickat 401 kg plastspill, som projektredovisas och kan gå in i NCCs klimatbudget för projektet.

Praktiskt går det till så att installationsspillet samlas ihop på bygget i säckar eller pallfinkor och hämtas av företagets chaufför vid återtransporter, för att minska onödiga transporter.

– På lagret märks sedan returernas säckar med antingen vårt projektnummer eller som i NCCs fall med deras eget projektnummer.

”Grön retur”-lastbilar transporterar spillet till GBR Golvåtervinning i Ronneby.

M2 Ytskikt ligger i frontlinjen bland de svenska golvföretagen vad gäller projektspecifik märkning av återvunnet spill.

– Det beror delvis på att NCC, som är en stor kund, kräver det. Sedan är också vår lagerkille, Mikael Lind, konsekvent och har fasta rutiner för återvinningen. Han sköter hela proceduren och projektmärker allt spill – även om inte kunden beställt det.

– Jag är säker på att återvinning av plastspill kommer att bli ett lagkrav ganska snart. Då kan även de kunder som inte varit uppmärksamma på detta dra nytta av vår projektvisa märkning. Allt är ju redan klart från vår sida.

Alla projekt skapar inte återvinningsbart plastspill. Mängden varierar stort mellan åren, beroende på vilket golvmaterial som ska installeras. 2020 återvann M2 Ytskikt 11 ton plastspill, medan det förra året bara blev cirka 3,5 ton.

– En förklaring på den stora variationen är våra senaste projekt för NCC. I Ångströmslabbet har vi lagt linoleum och trä och i Magasin X mycket textilmattor och trä. Därför har det inte varit så många registreringar på just NCC efter deras införande av krav på spillmärkning, säger Bengt Lind.

Vid installation av plastgolv kan det bli så mycket som 10 procent spill. Varje återvunnet kilo plastspill motsvarar 2 kilo i koldioxidbesparing. Det betyder att förra årets rekordnotering av återvunnet spill, 436 ton, är en besparing på 872 ton koldioxid.