Nyheter

Ny lösning från CCBuild och White: Laserscanning effektiviserar återbruket

Nu lanserar CCBuild och White Arkitekter en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Det finns både ett utbud och en efterfrågan på återbrukade produkter. Men den stora utmaningen i att möjliggöra en cirkulär ekonomi på riktig inom byggindustrin är bristen på material och resurser på marknadsplatser. Och här är digitaliseringen av återbruk ett viktigt kugghjul.

White ReCapture är en tjänst där White med hjälp av 3D-laserscanning inventerar en byggnad, för att sedan låta arkitekter, antikvarier och miljöspecialister undersöka dess återbrukspotential. En digital modell av byggnaden upprättas och fylls med information om vilka material och komponenter byggnaden består av och vad som kan återbrukas i framtida projekt. På så vis skapas en kvalitetssäkrad 3D-katalog av cirkulära resurser.

Nu är det möjligt att koppla modellen till CCBuild och göra en digital överföring av produkter som kan säljas vidare på andrahandsmarknaden och således få ett nytt liv. Kopplingen möjliggör även återbruksprojektets plats i den digitala 3D-modellen, vilket underlättar hantering och logistik.

– Digitalisering av återbruk är ett viktigt kugghjul för att möjliggöra den cirkulära ekonomin. Att göra en återbruksinventering kan vara tidskrävande. En digital överföring tar inte mer än några minuter. Alla bedömningar vi gjort i White ReCapture kommer med till CCBuild, till exempel mått, skick och funktion, säger Niklas Eriksson, miljöspecialist och tjänsteägare för White ReCapture.    

Lösningen som White Arkitekter och CCBuild har utvecklat effektiviserar och underlättar inventeringar avsevärt och stärker utbudet på CCBuilds marknadsplats. När utbudet på marknadsplatsen ökar möjliggörs den cirkulära ekonomin på riktigt.

– Detta är ett steg på vägen till ett enklare och mer effektivt återbruk – inventering via 3D-laserscanning är ett bra komplement till CCBuilds inventeringsapp, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.