Nyheter

Unik cirkulär kemisk återvinning

Svensk Plaståtervinning inleder klimatsamarbete med Borealis, som bygger Sveriges första anläggning för kemisk återvinning i Stenungssund. Borealis ska återvinna den plast som är för komplex för att sortera och återvinna mekaniskt hos Svensk Plaståtervinning.

Med samarbetet kommer mer plast att återvinnas cirkulärt, där materialets ursprungliga värde och kvalitet bevaras. Samarbetet har stor potential när det gäller minskade CO2-utsläpp.

— Världen, och Sverige, behöver öka tempot mot en cirkulär ekonomi. För plastavfall är nyckeln cirkulär återvinning. Det skapas främst genom effektiv sortering där mekanisk återvinning tillämpas i första hand, och kompletteras med kemisk. Site Zero speglar den filosofin och skapar för första gången förutsättningar för att återvinna alla plastförpackningar cirkulärt, även de svåraste laminaten, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning. 

Den plast som Borealis ska återvinna kemiskt kommer att ha samma höga kvalitet som den som är producerad av fossil råvara. Det gör att den återvunna plastråvaran kan användas på nytt, till bland annat hälso- och sjukvårdsprodukter och livsmedel, som har stränga kvalitets- och säkerhetsbestämmelser som inte alltid kan uppfyllas av mekaniskt återvunnet material. Med kemisk återvinning kan alltså en förbrukad livsmedelsförpackning användas som livsmedelsförpackning igen.

— Samarbetet med Svensk Plaståtervinning är väldigt positivt då vi tillsammans ökar materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige. Tillgång till plastavfall är en viktig förutsättning för den anläggning för kemisk återvinning som vi planerar för i Stenungssund. Plastavfallet blir till pyrolysolja som sedan används som råvara i våra fabriker för att tillverka ny plast, som gradvis ersätter fossil råvara. Ett viktigt steg för oss mot ökad cirkularitet av våra produkter. Vi samarbetar också med andra partners för att säkerställa tillräckligt med plastavfall, säger Marcus Kierkegaard, verksamhetschef, på Borealis krackeranläggning.

Borealis nya anläggning i Stenungssund beräknas vara i drift 2025, och tills dess pågår ett nära samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och Borealis, med målet att skapa Sveriges första kemiska återvinning av förbrukade plastförpackningar från hushåll.