Nyheter

Årets Miljönär i Nacka

I samband med Nacka Företagarträff utsåg Nacka vatten och avfall igår Youth & Care till årets Miljönär och vill genom detta uppmärksamma deras ambitiösa arbete med återbruk och arbetsmarknadsinsatser.

Deras insatser är ett gott exempel på hur vi genom samverkan kan uppnå både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De inspirerar till och visar på att vi med gemensamma kliv kan skapa förutsättningar att nå de lokala miljömålen såväl som de globala målen i Agenda 2030.

– Vi är så glada över vårt samarbete och våra återbruksprojekt för deltagare som behöver sysselsättning och arbetsträning, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall. Avfallsförebyggande och samverkansmodeller spelar en central roll i den cirkulära ekonomin och vi hoppas att Youth & Cares arbete kan inspirera fler verksamheter, säger Jan vidare.

Mer om Youth & Care och deras arbete

Youth & Care är ett Nackaföretag som arbetar med olika boendeformer, daglig verksamhet, integration och arbetsmarknadsinsatser. De fick märkningen Miljönärvänlig år 2019.

Sedan dess har de tillsammans med oss på Nacka vatten och avfall bland annat arbetat med olika projekt kopplat till återbruk och arbetsträning:

Utsortering av böcker till skolor och förskolor som annars skulle ha kastats.

Medverkan vid återbruksverkstad i Sickla tillsammans med NVOA och andra aktörer i Nackas återbruksnätverk.

Skapat och byggt NVOAs monter, med återbrukstema, på Nackas företagarträff år 2022.

Om Miljönär-märkningen:

Märkningen Miljönärvänlig har tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige och används av Nacka vatten och avfall för att inspirera till hållbar konsumtion. Märkningen tilldelas verksamheter som arbetar med att återanvända, reparera, hyra och låna. Idag finns det 19 stycken verksamheter i Nacka kommun som tilldelats märkningen. I samband med Nacka Företagarträff lyfter Nacka vatten och avfall fram Youth & Cares insatser.