Nyheter

Europas klimatledare: PostNord

I den andra upplagan av Financial Times och Statistas lista över Europas klimatledare har PostNord kvalificerat sig som ett av de 400 företag som leder vägen mot en koldioxidsnål ekonomi. Placeringen är ett bevis på våra framgångar och nu har PostNord satt ännu högre klimatmål för framtiden.

Financial Times och Statista har för andra gången listat europeiska klimatledare. Listan inkluderar 400 europeiska företag som uppnådde den största minskningen i koldioxidintensitet (utsläpp av växthusgaser relaterade till intäkter) mellan åren 2015 och 2020.

– Jag är mycket hedrad över att PostNord finns med på denna prestigefyllda lista över företag och att bli erkänd som en klimatledare, säger Annemarie Gardshol, VD och koncernchef PostNord. 

– Detta relaterar till vår framgångsrika minskning av koldioxidintensiteten mellan 2015 och 2020, och nu har vi etablerat ännu högre vetenskapsbaserade mål för 2030. Vårt initiativ Green by PostNord är nyckeln i vår omställning till fossilfria transporter och vi har ett nära samarbete med våra affärspartners för att bidra till klimatomställningen, säger Annemarie Gardshol.

För att bidra till klimatomställningen kommer transportsektorn att behöva gå igenom en omställning av gigantiska proportioner. Med Green by PostNord vill vi axla ledarrollen för att visa att det är möjligt att gå över till fossilfria transporter år 2030, vilket inkluderar de mer än 13 000 fordon på de nordiska vägarna som körs av oss och våra partners. En milstolpe är att alla last mile-transporter ska vara utsläppsfria i hela Norden senast år 2027.

Financial Times och Statistas undersökning omfattar endast direkta och indirekta utsläpp orsakade av egen verksamhet och energianvändning (scope 1 och 2). Indirekta utsläpp i värdekedjan (scope 3) är inte med, då dessa skiljer sig mycket åt mellan olika branscher och alla företag har inte heller offentliggjort data om sina scope 3-utsläpp.

PostNord-koncernens nyligen godkända vetenskapsbaserade mål är att minska absoluta utsläpp för scope 1 och scope 2 med 80 procent till år 2030 jämfört med basåret 2020. Dessa klimatmål godkändes nyligen av Science Based Targets initiative. PostNord förbinder sig också att minska scope 3-utsläppen med 50 procent per levererat paket inom samma tidsram.

Om undersökningen

Statista sammanställde en lista på flera tusen europeiska företag och bjöd in dem att skicka in sina utsläpps- och intäktsdata via en webbplats skapad av Statista och Financial Times. Ansökningsfasen sträckte sig från oktober 2021 till januari 2022.

Utöver det granskade Statista offentligt tillgängliga uppgifter om cirka 4 000 europeiska företag.

För att komma med på den europeiska klimatledarlistan måste företag uppfylla följande kriterier:

Företaget har sitt huvudkontor i ett av 33 europeiska länder

Bolaget hade en omsättning på minst 40 miljoner Euro år 2020

Företaget har oberoende rapportering av utsläppsdata 

Företaget publicerade följande utsläppsdata: utsläpp för scope 1 och scope 2 för åren 2015 och 2020

Om ett betyg från CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) var tillgängligt måste poängen vara minst B-