Nyheter

Slättö investerar i gröna bostäder i Finland

– Vi ser affären som en utmärkt möjlighet att accelerera vår satsning i Finland. Att etablera ett strategiskt JV med en skicklig projektutvecklare är helt i linje med vår strategi avseende hur vi vill fortsätta växa geografiskt utanför Sverige inom segmentet gröna bostadsfastigheter, kommenterar Christian Bratt, affärsområdeschef bostad på Slättö.

Slättö och Peab etablerar ett JV-bolag avseende utveckling och förvaltning av nyproducerade gröna bostadsfastigheter i Finland.

Slättö etablerar genom affären sin första bostadsinvestering i Finland. JV-bolaget kommer att ägas till lika delar av Slättö Core Plus AB och Peab AB och parterna har en gemensam ambition att växa portföljen med fokus på större städer i Finland. Det initiala förvärvet består av två bostadsprojekt i Vanda respektive Åbo om sammanlagt 178 lägenheter samt 705 kvm kommersiell area i starka kommunikationslägen. Tillträde beräknas ske i slutet av 2023. Samtliga fastigheter byggs av Peab och kommer att miljöcertifieras.

– Det är fint att börja samarbete med Slättö också i Finland. De här projekten som nu ska genomföras är även viktiga för Peab i Finland avseende miljöcertifierade bostadsprojekt, säger Juha-Pekka Eskola, affärsenhetschef Peab projektutveckling Finland.