Nyheter

Framtidens stadsdelar Rosendal och Ulleråker i Uppsala

WSP får nytt förtroende att agera beställarstöd när Uppsala kommun fortsätter att växa. Det innebär att WSP har fått i uppdrag att utveckla de nya stadsdelarna Rosendal och Ulleråker. Två stadsbyggnadsprojekt som präglas av hållbarhet och innovation med målet att skapa moderna, levande och attraktiva stadsdelar. Båda uppdragen innebär beställarstöd för kommunen i arbete med att styra och planera arbetet för allmän platsmark, kvartersmark och övrig kommunägd mark i området.

Två stadsbyggnadsprojekt som präglas av hållbarhet och innovation med målet att skapa moderna, levande och attraktiva stadsdelar. Båda uppdragen innebär beställarstöd för kommunen i arbete med att styra och planera arbetet för allmän platsmark, kvartersmark och övrig kommunägd mark i området.

Rosendal planeras att inrymma cirka 5000 bostäder bestående av både hyres- och bostadsrätter. Därtill planeras det för ytterligare nya förskolor, skola, handel och annan service. Uppsala spårväg planeras gå genom stadsdelen med flera hållplatslägen. WSP ska bidra med sin samlade kunskap för att bygga en klimatpositiv stadsdel som beräknas stå klar 2028. Under 2023 kommer två av fem etapper att vara färdigställda.

– Som ett led i att WSP vill ta ett långsiktigt ansvar för våra projekt verkar vi som en aktiv part för kommunen gällande dessa stadsbyggnadsprojekt. Tillsammans med Uppsala kommun skapas en gemensam målbild hur vi arbetar i projektet där engagemang och ansvarstagande är två av de viktigaste ledorden, säger Jan-Erik Larsson, uppdragsledare på WSP.

Ulleråker är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt och först ut är Centrala Ulleråker, en utbyggnad som ska ske i fyra etapper och projekteras färdigt under året. WSP stöttar med att styra och planera för allmän platsmark, kvartersmark och övrig kommunägd mark. Det planeras för nya bostäder för upp till 15000 nya invånare, blandat med verksamheter och samhällsservice. Uppsala spårväg ska även här gå genom stadsdelen med flera hållplatslägen. Utbyggnaden av Centrala Ulleråker väntas pågå fram till 2031.

Under 2029 vill Uppsala bli Europas kulturhuvudstad och stå värd för ett bo- och stadsbyggnadsexpo, där stadsdelarna Rosendal och Ulleråker kommer att utgöra en viktig del.

– Uppsala kommun växer i hög takt och vår ambition är att stadsbyggnadsprojekten ska hålla en hög innovativ nivå. Samarbetet med WSP har pågått i olika former sedan 2011 och de har bidragit till den