Nyheter

Wallbox förbinder sig till nettonollutsläpp av växthusgaser år 2030

Wallbox, leverantör av laddningslösningar för elfordon, tillkännagav idag sitt mål om att nå nettonollutsläpp av växthusgaser (GHG) över sitt globala fotavtryck till 2030. Detta tillkännagivande kommer efter att företagets första hållbarhetsrapport har presenterats sedan noteringen på.

– Hållbarhet är en drivkraft bakom allt vi gör på Wallbox och klimatförändringarna är en global fråga. Som ett globalt företag drivs vi av att föregå med gott exempel, säger Enric Asunción, VD och medgrundare av Wallbox. Även om detta är vårt första officiella löfte, är det bara ett exempel på hur hållbarhet är en del av vårt DNA. Bara förra året minskade vi utsläppen från vårt huvudkontor med 18% genom installation av solpaneler och användning av vår egenutvecklade energihanteringslösning.

Wallbox plan är avsedd att inte bara ta hänsyn till alla utsläpp från dess byggnader och interna verksamheter, utan också ta hänsyn till dess fotavtryck genom hela värdekedjan för dess produkter. För att uppnå detta ambitiösa mål har företaget utarbetat en plan i tre faser:

Fas 1

Effektmätning: ​​Uppmätta växthusgasutsläpp från den interna verksamheten i våra kontor och anläggningar (scope 1 och 2), som uppgick till 110 ton koldioxidutsläpp under 2021.

Utsläppsminskningar: Börja implementera planen för minskning av växthusgasutsläpp.

Fas 2

Minska utsläppen från Wallbox kontor och fabriker för att uppnå ett koldioxidfritt internt fotavtryck.

Fortsätta att bedöma och minska uppströms- och nedströmsutsläpp.

Fas 3

Nettonollutsläpp: Minska utsläppen så mycket som möjligt och kompensera för kvarvarande utsläpp för att nå nettonollutsläpp till 2030.

Enric Asunción fortsätter:

– Även om viss koldioxidkompensation kan vara nödvändig, kommer vår ESG-strategi primärt att baseras på att minska utsläppen av växthusgaser så mycket som möjligt, och vi planerar att kompensera för restutsläpp endast där vi inte kan minska utsläppen av växthusgaser ytterligare på andra sätt.

Wallbox förväntar sig att underteckna Global Compact och planerar att genomföra FN:s mål för hållbar utveckling. Wallbox anpassar sig inte bara till Parisavtalet utan, baserat på sina planer, accelererar dem även sitt arbete med ett aggressivt mål om nettonoll växthusgasutsläpp till 2030, 20 år före Parisavtalet.

Genom att använda Wallbox egenutvecklade energiledningssystem, Sirius, har företaget kunnat spåra utsläpp i realtid på sitt huvudkontor (HQ) och i sina två tillverkningsanläggningar i Barcelona. Enbart under det senaste året har företaget kunnat minska sina HQ-utsläpp med 18%. Data från denna programvara används för att identifiera de viktigaste växthusgaseffekterna längs värdekedjan för att börja implementera meningsfulla åtgärder för att minska utsläppen. Du kan lära dig mer om Wallbox’s NetZero-resa här.