Nyheter

Lernia startar ny yrkeshögskoleutbildning för att utbilda fler ventilationsingenjörer

Det sker stora omställningar för att klara Sveriges klimatmål vilket ökat kraven på effektiv energianvändning och ny teknik som minskar utsläppen. Kalmar län har som mål att bli fossilfritt och klimatneutralt till år 2030 vilket skapar nya möjligheter för den som utbildar sig inom hållbar utveckling och modern teknik.

För att möta behovet av uppdaterad kunskap startar utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten en ny yrkeshögskoleutbildning för att utbilda fler ventilationsingenjörer med bas i Kalmar.

Trots att Kalmar redan idag drivs till två tredjedelar på förnyelsebar energi – en av de bästa siffrorna i världen – stoppar inte utvecklingen där, länet ska bli klimatneutralt och fossilfritt till år 2030. Klimatomställningen skapar efterfrågan på ny kompetens där tekniker och ventilationsingenjörer toppar Region Kalmars lista över yrkessegment man tror kommer ha högst rekryteringsbehov. Med start i höst erbjuder därför Lernia yrkeshögskoleutbildningen “Ventilationsingenjör” i Kalmar.

 – De miljövänliga företagssatsningarna har resulterat i en ökad efterfrågan på ny kompetens inom flera branscher, ventilationsteknik är en av dem. Den som går utbildningen får möjligheten att vara med och förbättra framtidens ventilationssystem och minska utsläppen av växthusgaser, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia yrkeshögskola.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till ventilationsingenjör ger studenterna kompetenser inom bland annat ventilationsteknik, verksamhetsutveckling och energieffektivitet med miljöhänsyn. Utbildningen har en tydlig koppling till specifika yrkesroller då den är skräddarsydd efter den kompetens marknaden efterfrågar. Mathilda Haanpää som för närvarande går utbildningen menar att yrket fyller en samhällsviktig funktion.

 – Yrket är superviktigt eftersom vi alla behöver god inomhusluft för att må bra, hålla oss friska och prestera på topp. Under utbildningen förstod jag också hur viktigt yrket är för koldioxidutsläppen, det känns spännande att vårt jobb kan göra svenska hem mer hållbara, säger Mathilda Haanpää.

Grundläggande för att uppnå klimatmålen är energieffektivisering. Ventilationsoptimering kan resultera i att 11 miljoner ton koldioxid sparas på EU-nivå, vilket motsvarar energianvändningen i åtta miljoner hem, visar en rapport från Svensk Ventilation.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start 22 augusti.