Nyheter

Wanda tar in 63 miljoner i ny investeringsrunda från europeisk fastighetsjätte och grön investeringsfond

Cirkulär logistik- och teknikföretaget Wanda säkrar en investering på 63 miljoner kronor och välkomnar nya ägare i form av Norselab, ledande norsk investeringsfond och Fredensborg, ett av Europas ledande fastighetsbolag.

Nu siktar vi mot nya marknader och breddar vårt erbjudande för att snabbare förändra marknaden, säger Lars Syse Christiansen, vd och medgrundare av Wanda.

Wanda ger människor i städer enklare, billigare och mer flexibel tillgång till utrymme. Samtidigt gör man det smidigare för människor att förlänga livet på de saker man redan äger genom att tillhandahålla tjänster för underhåll, reparation och delning.

Bolaget tar nu in kapital för att vidareutveckla sin egen teknik, bredda sitt erbjudande och expandera i Europa.

Norselab leder rundan och även Fredensborg AS går in som ny investerare; båda pionjärer inom sina respektive områden. Norselab lanserade nyligen sin andra tillväxtfond ”Meaningful Equity ll” där målet är att investera i snabbväxande företag med positiv klimatpåverkan och Fredensborg är norra Europas ledande aktör inom bostadsfastigheter för privatpersoner.

Detta är en perfect match för oss på Wanda. Norselab och Fredensborg är två starka tillskott som med sin erfarenhet, nätverk och expertis kommer att ge oss en stark skjuts framåt när det kommer till att produktutveckla ännu mer mot det cirkulära samt expandera i Sverige och Europa, säger Emmy-Lou Ferreira Dos Santos VD på Wanda i Sverige.

– Wanda är en frisk fläkt inom lager- och logistiktjänster då de tillgängliggör utrymme via lagerlokaler som idag inte används. Fler och fler människor bosätter sig i städer och har begränsat med utrymme, Wanda har potential att bli en mycket viktig tjänst för både människor och företag i urbana områden runt om i världen. I kombination med digital lagerhantering och robust backend-logistik erbjuder Wanda ett hållbart sätt att utnyttja utrymme, säger Yngve Tvedt, investeringschef på Norselab.

Alla befintliga ägare, bl.a. Proventure, Obos och Bring Ventures kvarstår och investerar på nytt med betydande kapital även i den här rundan.

– Det betyder mycket för oss att ha långsiktiga, högkvalitativa investerare – vi är stolta över det förtroendet de fortsätter att visa oss
, säger Syse Christiansen.

– Wandas effektiva verksamhet, teknik och erfarenhet gör att företaget kan leverera sina tjänster till en betydligt lägre kostnad än sina konkurrenter. Vi anser att företaget är perfekt positionerat för att bygga nya marginella tilläggstjänster i linje med skiftet mot en mer cirkulär ekonomi. Kombinationen av bekvämlighet, lågt pris och minskat klimatavtryck är ett kraftfullt värdeerbjudande i en tid av högre levnadskostnader och växande medvetenhet om hållbarhet, säger Tom Arnøy – Partner i ProVenture.

Enligt Circular Sweden är cirkulära produkt- och materialflöden ett effektivt sätt att minska de utsläpp som uppstår genom dagens produktions- och konsumtionsmönster. Enligt uppskattningar behöver de konsumentrelaterade klimatutsläppen minska mer än hälften till år 2030 för att möta Sveriges internationella klimatåtaganden. Sverige är beroende av lösningar som ökar cirkulariteten och minskar konsumtionen. Samtidigt är utrymmes- och logistikproblem ofta de största hindren för effektiva och användarvänliga delnings- och uthyrningslösningar.

– Det är fantastiskt att se hur våra kunder reagerar på en tjänst som löser verkliga problem i vardagen. Förare från 18 nationaliteter levererar kundupplevelser i världsklass varje dag – och vi ser fram emot att ta en ledande roll i att utveckla framtidens logistiksystem, avslutar Ferreira Dos Santos.