Nyheter

ByggVesta presentererar klimatsmart betong av spannmål

I Sege Park den 10 maj presenterade ByggVesta för första gången det nya och klimatsmarta byggmaterialet Agri™betong inför lokalpolitiker, entreprenörer och byggbolag. De gjutna betongelementen, som har en hälften så stor klimatpåverkan som traditionell betong, har installerats i ByggVestas fastighet Sköterskan i Sege Park, Malmö.

I sin korthet innehåller Agri™Betong spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen. De gjutna betongelementen har installerats i fastigheten Sköterskan i Sege Park och ByggVesta planerar att i allt större utsträckning använda det i den mix av material som används i nya fastigheter.

– I tider av klimatoro och behov av hållbart byggande samt den cementkris Sverige och branschen står inför, så är det spännande att arbeta med denna utveckling som utöver det halverade klimatavtrycket också medför en nära femtio-procentig reduktion av mängden cement. Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 CO2e per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä. Bäst möjliga innovation för hållbart byggande, säger Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta Development.

Agri™Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim. Projektet, som varit en framgång, har skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong.