Nyheter

Satsar 100 miljoner på återvinningsanläggning för cellplast

Finnfoam bygger en kemisk återvinningsanläggning för polystyren i Salo, där begagnade, även smutsiga, skumisoleringsmaterial kan återvinnas energi- och kostnadseffektivt till råmaterial för nytt isoleringsmaterial. Ett patent har sökts för återvinningsprocessen och för det nya miljövänliga lösningsmedlet som används i processen.

I takt med att det mer och mer efterfrågas effektiva och säkra sätt att ta hand om spill och överbliven isolering på byggarbetsplatser är Finnfoam stolta att kunna meddela att man nu bygger en anläggning för återvinning av cellplastisolering. Samtidigt ökar också efterfrågan på produkter som framställts med större andel återvunnet råmaterial, något som man nu kommer att kunna erbjuda.

Finnfoam är en isoleringstillverkare som investerar i cirkulär ekonomi och bygger en pilotanläggning för kemisk återvinning av cellplast-, XPS- och EPS-isoleringar. Investeringens totala värde kommer att uppgå till över 100 miljoner kronor.

— Vi utvecklar ständigt våra egna processer för att bli mer resurseffektiva och miljövänliga och strävar efter att hitta lösningar baserade på cirkulär ekonomi. Tack vare denna kemiska återvinningsanläggning kommer vi att kunna använda ännu mer återvunnet material i framtiden vid tillverkningen av våra egna isoleringsprodukter, säger Henri Nieminen, VD för Finnfoam.

Finnfoam har sedan 2019 samlat in avfallsbitar av EPS-, XPS- och PIR-isolering från byggarbetsplatser i Finland. Hittills har smutsigt isoleringsmaterial använts bland annat som fyllmedel för SILENT-ytan i produkten FF-EPS SILENT.

Rengöringsprocessen i nyckelroll

Vid återvinning är materialets renhet en utmaning, så också för återvinningsbar cellplastisolering. I synnerhet är material som samlas in från byggarbetsplatser ofta smutsiga: de kan till exempel innehålla sand, betong eller limrester.

I Finnfoams återvinningsprocess omvandlas polystyren till en helt flytande form med hjälp av ett nytt innovativt lösningsmedel, vilket gör den enkel att separera genom att sila föroreningarna.

Efter rengöringen dunstar lösningsmedlet tillbaka och polystyrenen omvandlas till granulat i fast form. Granulatet kan sen användas för tillverkning av nytt isoleringsmaterial.

Anläggningen som uppförs på Finnfoams fabriksområde i Salo är nu i grundläggningsfasen och beräknas vara färdig i oktober 2022.

Patent har sökts för den fruktbaserade lösningsmedelscocktailen och återvinningssystemet

Den kemiska återvinningsprocessen med renings- och avdunstningsutrustning och lösningsmedel är resultatet av en treårig utvecklingsprocess. Under utvecklingen har Finnfoam haft Brightplus som en långsiktig partner. Utgångspunkten var att hitta det bästa sättet att återvinna cellplast så energieffektivt som möjligt.

– Kemisk återvinning genom upplösning är överlägsen traditionell mekanisk återvinning genom att det är lätt att ta bort fysiska föroreningar från lösningen. Och när plasten har återställts till granulat kan den återanvändas energieffektivt som material i isoleringsproduktionen, förklarar Jarkko Leivo från Brightplus.

Det var viktigt att förstå med vilket lösningsmedelsalternativ polymerstrukturen bevaras bäst i flytande polystyren, då det är lättast att återställa det till råmaterial igen.

– Lösningsmedlet som används i processen är en kombination av organiska lösningsmedel som är baserade på vissa ätliga frukter, säger Leivo.

Ett patent har sökts för både lösningsmedlet och själva återvinningsprocessen.

Nästa återvinningsanläggning i Sverige

Efter uppstarten av Salo-anläggningen planerar Finnfoam att bygga nästa anläggning med motsvarande teknik i Sverige för att betjäna den svenska marknaden. Redan innan dess planeras också lansering av tjänsten FF Återvinning tillsammans med partners.

Att på ett säkert och energieffektivt sätt kunna ta hand om restprodukter från byggarbetsplatser för att förhindra att materialet hamnar i naturen har varit en av Finnfoams starkaste drivkrafter under hela processen.

– Plast är en verkligt återvinningsbar och hållbar produkt och vi tror att effektiv återvinning är en lösning på många av de problem som är förknippade med plast, sammanfattar Nieminen.