Nyheter

Wärtsilä introducerar affärsmodell för att stödja kunder att minska koldioxidutsläpp

Teknologikoncernen Wärtsiläs strategi för att minska koldioxidutsläpp inom energisektorn stärks genom att företaget inför en ny affärsmodell för tjänster som minskar koldioxidutsläpp (Decarbonisation Services).

Affärsmodellen utnyttjar Wärtsiläs sofistikerade verktyg för modellering och optimering av energisystem tillsammans med intern expertis för att minska utsläppen från energisystemen. Modellen garanterar också att elektricitet finns tillgänglig till den lägsta utjämnade produktionskostnaden. Det slutliga målet är att hjälpa kunderna att uppnå nettonollutsläpp genom minskning av koldioxidutsläpp i sin energiproduktion.

Till en början kommer tjänsterna att rikta in sig på befintliga Wärtsiläkunder inom gruv- och industrisektorn samt på småskaliga energibolag. Tjänsterna genomförs som ett långsiktigt partnerskap med kunden och är resultatbaserade, där Wärtsiläs framgång är knuten till kundens vinster.

Wärtsilä bedömer att dess befintliga kunder inom gruv- och industrisektorn har potential att minska koldioxidutsläppen med 460 000 ton per år i de första optimeringsprojekten.

När Håkan Agnevall, vd och koncernchef för Wärtsilä, tillkännagav det nya servicekonceptet:

– Vi ser med stort allvar behovet av att ta itu med klimatförändringarna. Vi använder oss av våra unika möjligheter att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen genom att kombinera våra styrkor inom modellering  och optimering av energisystem med våra flexibla energiproduktionsteknologier. På så sätt kan vi optimera de totala energikostnaderna och säkerställa drifttiden och tillförlitligheten av energisystemet, samtidigt som utsläppen minskar. Vi inser att samma lösning inte passar alla system och därmed arbetar vi nära tillsammans med varje enskild kund. Den nya affärsmodellen för minskade koldioxidutsläpp är ett exempel på hur vi fortsätter att utvidga våra servicetjänster.

Affärsmodellen är utformad för att hjälpa kunderna att identifiera och tillämpa de lösningar som behövs för att minska koldioxidutsläppen från deras energisystem, med hänsyn till deras långsiktiga planering och mål för minskade koldioxidutsläpp. Wärtsilä har en holistisk strategi för att ta sig an dessa utmaningar, såväl när det gäller att skapa som genomföra planen att minska utsläppen. Modellering av energisystem och dynamiska simuleringar används för att identifiera potentialen och skapa planen för minskade koldioxidutsläpp. Planen fullföljs med hjälp av den digitala energiplattformen GEMS för att uppnå kontinuerlig optimering av mikronätet och alla dess tillgångar. Bränslekonverteringar, integrering av energilager och införande av mer förnybara energikällor i systemet kan vara exempel på sådant som ingår i planen.

– Vi uppskattar att kunder runt om i världen arbetar hårt för att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet. Vår nya affärsmodell med tjänster för minskade koldioxidutsläpp kan bidra till att påskynda den här processen och i slutändan ge fördelar i form av minskade kostnader, ökad tillförlitlighet, optimerad effektivitet och förverkligande av kundernas framtidsvisioner. Det här är anledningen till att vi ökar vårt stöd med hjälp av den här nya affärsmodellen, förklarade Sushil Purohit, direktör för Wärtsilä Energy.