Nyheter

Klimatförbättrad betong med hög slagghalt till Northvolts nya lokaler

Batteriföretaget Northvolt satsar ytterligare på lokaler i Västerås, som en del i utvecklingen av deras campus för forskning inom batteritillverkning och återvinning. Bland annat byggs ett helt nytt kontorshus, som med sitt tydliga hållbarhetsfokus strävar efter så låg miljöpåverkan som möjligt.

Hit har Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, levererat totalt 1170 kubikmeter klimatförbättrad betong Thomagrön Plus. Valet av en grön, skräddarsydd betong reducerar byggnadens koldioxidutsläpp med hela 119 ton.

Fastighetsägaren Kungsleden, ett dotterbolag till Castellum, bygger nu vad som kommer bli Northvolts nya kontorsbyggnad, som är en del av Northvolts egna campus inriktat på batteriforskning. Byggnationerna av den sex våningar höga kontorsbyggnaden har varit i gång sedan hösten 2021. Redan tidigt i processen tog Thomas Betong fram ett skräddarsytt produkt, med hjälp av koncernens egna centrallabb.

Betongen, Thomagrön Plus, innehåller mer slagg än normalt vilket sänker koldioxidutsläppen ordentligt. Och önskemålet om en klimatförbättrad betong har funnits med sen start, berättar Daniel Frick, arbetsledare på Kanonaden Entreprenad, det företag som projekterar markentreprenaden.

– Hela projektet ska försöka ligga så klimatneutralt som möjligt. Byggnaden ska på sikt nå upp till nivån ”Miljöbyggnad Guld” enligt certifieringssystemet LEED. Valet av den klimatförbättrade betongen passar in på hela projektets miljöprofil, säger Daniel och fortsätter:

– Jag intresserar mig mycket för betong, och vi vill vara i framkant och följa utvecklingen. Vi ser flera fördelar med att man plockar bort cement och tillsätter slagg, bland annat att man håller ner värmen som blir i härdningsprocessen. I vissa typer av konstruktioner har man nytta av att hålla nere värmeutvecklingen, som i detta projekt.

Den klimatförbättrade betongen har använts i bottenplattor och fundament, där den stora bottenplattan gjöts under en dag. Betongleveranserna kom direkt från Thomas Betongs fabrik i Västerås och tack vare den höga slagghalten blir betongen hela 44 procent klimatförbättrad, berättar Bengt Gustavsson, teknisk säljare på Thomas Betong.

– Specialprojekt kräver specialprodukt. Vi tog fram ett betongrecept med en högre halt slagg än vanligt, hela 56 procent – det är rätt unikt. Vi jobbade även med värmeslingor i gjutningen, då vi gjöt i början av februari. Hela logistiken kring produkt, projektering och gjutning har fungerat klockrent, säger Bengt och fortsätter:

– Vi märker också att fler och fler beställare efterfrågar klimatförbättrad betong, som är som ger den här koldioxidbesparingen.

Den nya kontorsbyggnaden i Västerås förväntas stå färdig under 2023.