Nyheter

Upphandla rätt för klimatets skull

För att nå branschens klimatmål vilar ett tungt ansvar på beställaren. Hur det effektivast ska upphandlas råder det fortfarande en del förvirring kring. Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Svensk Byggtjänst passade på att reda ut frågan inför branschen under Nordbygg 2022.

För att nå klimatmålen krävs metoder för smartare upphandlingar vilket förklarades av Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Svensk Byggtjänst från stora scenen på Nordbygg.

– Att tänka på livscykelbaserade värden inom upphandling känns väldigt nytt. Upphandling är ett väldigt starkt, vackert och öppet verktyg och lämpar sig därför mycket väl om du vill förekomma lagen i strävan mot klimatmålen. Du har ju makten att formulera kraven, förklarade hållbarhetsspecialisten Heini-Marja Suvilehto från Upphandlingsmyndigheten.

Svensk Byggtjänsts Johanna Brolin som var på plats för att presentera verktyget AMA Funktion och hur det kan användas för att ställa funktionskrav i totalentreprenad, höll med om upphandlingens makt som klimatverktyg.

– Det är innan och under upphandlingen som du har störst möjlighet att påverka ditt bygges klimatpåverkan. Vi vill visa hur totalentreprenader och AMA Funktion underlättar att ställa miljö- och hållbarhetskrav, det är ett verktyg som gynnar nya lösningar!

Nytt stödverktyg till upphandling

Det har under längre tid bubblats om den senaste nyheten inom svensk samhällsbyggnadssektors stora referensverk när det gäller material- och arbetsbeskrivning , AMA. Resultatet som lanserades tidigare under våren är AMA Funktion 22, bok och online-verktyg, som underlättar upphandling av totalentreprenader.

Med funktionsbeskrivning täcks helheten i ett byggprojekt utifrån vilka funktioner som behövs, till skillnad från utförandeentreprenaden som istället kravställer hur det ska genomföras. Det viktigaste i funktionsbeskrivningen är vilken verksamhet som ska bedrivas i de olika utrymmena, helt enkelt vilken funktion de ska fylla, t ex en lekplats eller ett klassrum.

– AMA Funktion som verktyg ger möjlighet till spårbarhet genom hela livscykeln. Återbruk och återvinning av äldre byggnader är betydligt svårare, vi vet oftast inte exakt vad vi kommer att finna i dem. Tack vare spårbarheten i AMA Funktion kommer vi i framtiden veta exakt vad som kommer kunna återanvändas redan innan rivningen sätter igång, berättar Johanna Brolin.

Hållbarhet standardiseras

Hittills har branschen fått se väldigt spretigt ställda kriterier när klimat har upphandlats. Idag utgår Upphandlingsmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket och Svensk Byggtjänsts verktyg från samma kriterier.

– Den samverkan kommer förmodligen bara fortsätta att öka, jag vill därför starkt uppmana alla att ta hjälp av oss på Upphandlingsmyndigheten och titta på våra kriterier istället för att hitta på något eget när ni vill kravställa klimat, avslutade Heini-Marja Suvilehto.

Här finns mer information om AMA Funktion!