Nyheter

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton.

– Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat svenskt jordbruk kraftigt med skenande kostnader och har också visat lantbrukets beroende av insatsvaror från i huvudsak Ryssland, gulfstaterna och Kina. Genom Klimatklivet, som är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna, kan man ansöka om investeringsstöd för klimatförbättrande åtgärder som till exempel biogasproduktion, förbättrad gödselhantering eller smarta bevattningsåtgärder.

I fjolårets vårändringsbudget gavs Naturvårdsverket ett kraftigt utökat anslag och ett ytterligare utökat bemyndigande. Därför kan det i år delas ut hela 2,8 miljarder kronor genom Klimatklivet.

Fram till maj hade 569 ansökningar beviljats och ytterligare 144 är under handläggning. Av de beviljade ansökningarna beräknas utsläppen minska med 115 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från 16 000 personer.

– Ska vi stärka vårt civilförsvar och vår egen matproduktion måste vi öka vår egen produktion av insatsvaror som vi i dagsläget importerar från icke-demokratiska länder. Jag uppmanar alla lantbrukare att skicka in sin ansökan. Det gör skillnad både lokalt och globalt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Ansökningstiden för denna period är öppen till och med den 18 maj. Nästa period är 23 augusti-8 september.