Nyheter

GROHE: ”Usla siffror – branschen måste ta ett större ansvar för hållbarheten”

Text: Ulf Fogelström, Sverigechef GROHE

Klimatkrisen är ett faktum som påverkar vår jord varje dag. En central del i detta handlar om just vatten, där FN beräknar att fem miljarder människor kommer att bo i områden där det råder vattenbrist år 2050 – en ökning med 110 drabbade personer om dagen!

I mitten av detta står vår bransch. En stor del av miljöpåverkan kommer från oss. Klimatförändringar som tar uttryck i framför allt vattenförändringar som längre torrperioder, värre översvämningar och stigande havsnivåer drabbar människor i världens fattigaste länder värst – de som bidragit minst till att driva på klimatförändringarna. Det sätter också vår bransch i en position där vi tillhör de som kan göra störst skillnad.

Alla seriösa företag pratar i dag om omställning, om hållbarhet och om att minska sina klimatavtryck. Men uppenbarligen görs det för lite. Eller så når informationen inte hela vägen fram.

För proffsen håller inte med.

I en statistiskt säkerställd undersökning som vi på GROHE har tagit fram med hjälp av Yougov, där enbart VVS-installatörer svarat, framkommer intressanta och oroväckande lärdomar.

Endast sex procent uppger att de väljer produkter utifrån hur miljövänliga de är. Enkelhet och pris slår hela tiden högre.

Endast två av fem anser att de får tillräckligt med information från sanitetsleverantören om deras hållbara produkter.

Lika många, två av fem, anser att det inte finns tillräckligt med information kring hur man arbetar hållbart inom VVS-branschen.

Ambitionen saknas inte. 70 procent svarar att de tror att viljan att jobba mer hållbart kommer att öka i framtiden. Så var faller skulden här?

Det är vi som måste ta oss i kragen. GROHE har länge haft hållbarheten i främsta rummet och är idag den enda leverantören ute på marknaden av Cradle to Cradle-produkter. Cirkulärt tänkande genomsyrar allt vi gör, men uppenbarligen räcker det inte och vi måste rikta blicken inåt.

Varför har en sådan här undersökning inte gjorts tidigare?

Vi måste bli bättre på att lyssna på proffsen.

Det är bara så vi kan åstadkomma verklig förändring. Tillsammans!

När nästan hälften av våra VVS-installatörer – de som faktiskt vägleder och hjälper kunder med sina produktval – säger att information saknas så räcker inga bortförklaringar. Då behöver vi se till oss själva och göra något annorlunda.

Hela branschen måste bli bättre, men som tillträdande ledare för GROHE i Sverige gräver jag helst där jag står och den första frågan jag ställer mig är givetvis vad jag själv kan göra.

Vad kan vi som företag göra?

Enkelhet och pris är viktigare för VVS-installatören i dag när hen ska välja material. Men det ska inte finnas en konflikt här. Det är inte en fråga om att välja det ena eller det andra. Att arbeta hållbart ska vara enkelt och tillgängligt.

Nu återstår för vår del att kommunicera bättre med alla er proffs där ute. Om ni inte upplever att informationen är god nog så är det vårt fel och då måste vi ordna det.

Men vi är fler här.

Vad kan du själv göra för planetens framtid?

Vad gör ditt företag.

Sannolikt inte tillräckligt, men det är dags att vi tar oss i kragen nu. Tillsammans.